Adoptuj si lipu v Seredi

0
20

Ing. Katarína Navrátilová / 30 APR 2021 /

Mesto Sereď, oddelenie životného prostredia, pripravuje na október 2021 projekt „ADOPTUJ SI LIPU“. Cieľom tohto projektu je ponúknuť obyvateľom mesta Sereď možnosť vysadiť vo svojej záhrade mestský strom – Lipu malolistú Rancho (Tilia cordata „Rancho“). Stromy budú záujemcom dodané s koreňovým balom, so zapestovanou korunou, s obvodom kmienika 12–14 cm.

Táto varieta lipy sa vyznačuje stredným rastom, nepravidelnou ihlanovitou korunou a je vhodná aj do chudobných pôd. Je to nenáročná medonosná drevina, ktorá netrpí chorobami. Lístie sa na jeseň vyfarbuje na žlto a opadáva. V dospelosti nestrihaná dosahuje výšku 6 až 10 m a šírku 4 až 6 m.

Stromy sú jedným z najcennejších prírodných zdrojov na zemi. Pomáhajú v boji proti klimatickým zmenám, absorbujú prebytočný a škodlivý CO2 z atmosféry. Pohlcujú prach a znečisťujúce plyny, produkujú kyslík, ochladzujú klímu a tým zmierňujú negatívne dôsledky skleníkového efektu. Sú domovom pre mnoho druhov vtákov a užitočného hmyzu.

Nie vždy dokážeme v rámci údržby verejnej zelene vysadiť stromy na uličnú zeleň kvôli existujúcim inžinierskym sieťam. Preto ponúkame obyvateľom túto možnosť. Čím viac stromov bude vysadených, tým viac prispejeme k zlepšeniu klimatických podmienok v meste.
Lipa je na Slovensku jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich stromov. Je symbolom slovanskej vzájomnosti.

Zapojte sa do pripravovaného projektu a posaďte si do svojej záhrady lipu.

Záujemcovia o strom sa môžu prihlásiť na emailovej adrese: katarina.navratilova@sered.sk
v termíne do 15.9.2021, alebo vyplniť tento formulár : http://www.seredskenovinky.sk/clanok/2021-04-30-projekt-adoptuj-si-lipu

 

 

zdroj: seredskenovinky.sk

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno