Seredskí hasiči si zvukovým a svetelným výstražným znamením pripomenuli Deň sv. Floriána

0
49

Dňa 04. mája si hasiči na celom Slovensku pravidelne každý rok pripomínajú sviatok sv. Floriána. Tento patrón hasičov sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou a v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiaci dom.

Sv. Florián sa narodil na konci 3. storočia, za vlády rímskeho cisára Diokleciána v Cetii, dnešnom Zeilselmaure v Rakúsku. Stal sa vojakom, pričom neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légii.
Podľa legendy sv. Florián zachránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa. Iní pripisujú Floriánovo patrocínium nad hasičmi jeho mučeníckej smrti vo vode, avšak to najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Práve odvaha, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.

V tento deň si sv. Floriána uctievajú Hasičské stanice po celom Slovensku. Na pravé poludnie sa k nim pridali hasiči zo Serede a zapnutím „húkačiek“
si nielen pripomenuli svojho patróna ale vyjadrili aj spolupatričnosť v boji proti pandémii koronavírusu.

Hasiči sú vždy tam, kde je ich potreba. Pomáhajú pri dopravných nehodách i živelných pohromách. Zachraňujú životy aj majetok ľudí. Sú to hrdinovia vždy pripravení riskovať svoj život a zdravie pre ochranu tých, ktorí to potrebujú!