ISSN 1337-8481

DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM

DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
Dnes si pripomíname 76. výročie ukončenia II. svetovej vojny, najväčšieho konfliktu v dejinách ľudstva, ktorý si vyžiadal životy desiatok miliónov ľudí, mužov, žien, detí, príslušníkov ozbrojených síl… Len na území Slovenskej republiky máme pochovaných viac ako 95 tisíc padlých z radov partizánov a ozbrojených zložiek.
Je smutné, že sa v dnešnej dobe nájdu ľudia, ktorí popierajú všetky zverstvá, ktoré fašizmus a nacizmus napáchali. Extrémizmus predstavuje ohrozenie pilierov a podstaty demokracie. Popiera práve to, za čo naši predkovia bojovali. Pomáhať v tejto oblasti formou prevencie je jedna z úloh odboru prevencie kriminality MV SR. V spolupráci s expertmi z občianskej spoločnosti pravidelne organizujú online webináre pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Ich cieľom je informovať mládež o rizikách a negatívnych vplyvoch hoaxov, dezinformácií a nenávistných prejavov. Počas šiestich mesiacov bolo zrealizovaných 66 webinárov na tieto témy pre viac ako 2 300 účastníkov.
Pripomeňme si dnes všetkých, ktorí si svojim hrdinstvom a statočnosťou zaslúžia našu úctu. Vďaku im môžeme vrátiť jedine našim spoločným úsilím o zachovanie mieru a rešpektovaním jeden druhého.
Zdroj: FB

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články