ISSN 1338-032X

Aplikácia Učko prinesie učiteľom aktuálne informácie priamo do mobilov

MŠVVŠ SR  |MM|  Štátny pedagogický ústav v spolupráci so vzdelávacím programom Digital League vytvorili bezplatnú mobilnú aplikáciou. Jej cieľom je pomáhať pedagogickej komunite orientovať sa v uverejňovaných rozhodnutiach či usmerneniach a sprostredkovať informácie o plánovaných, ako aj realizovaných webinároch a ďalších podporných nástrojoch. Aplikácia je priamo prepojená s portálom Učíme na diaľku, ktorý slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie ministerstva školstva, a podpory pre učiteľov, riaditeľov, zriaďovateľov a ďalších pedagogických aj odborných zamestnancov počas pandemickej situácie.

Portál Učíme na diaľku pravidelne komunikuje novoprijaté usmernenia a odporúčania rezortu školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho organizácií. Učiteľom, riaditeľom, zriaďovateľom aj rodičom ponúka v krízovej situácii pomoc prostredníctvom e-mailového poradenstva i prehľadu využiteľných zdrojov, nástrojov pre tvorbu a vedenie výučby na diaľku, ako aj po návrate žiakov do škôl. „Podporu učiteľov a učiteliek považujeme za jednu z najdôležitejších podmienok pre udržanie kvality vzdelávania aj počas náročného obdobia spojeného
s pandemickou situáciou,“
hovorí Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ďalej „ŠPÚ”).

Ambíciu zjednodušiť učiteľom prístup k informáciám týkajúcich sa fungovania škôl počas pandemickej situácie a podporiť ich v kritických obdobiach má mobilná aplikácia Učko. „Chceme, aby ministerstvo bolo bližšie učiteľom, žiakom aj rodičom. Od začiatku sa preto snažíme intenzívne komunikovať všetky opatrenia a informovať školy aj rodičov. Táto aplikácia je ďalším z krokov, ako dostať informácie z ministerstva bližšie k učiteľom,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Učiteľom priamo do mobilných zariadení prinesie novinky z portálu Učíme na diaľku v podobe informácií o rozhodnutiach ministra, manuáloch či usmerneniach pre školy z dielne rezortu školstva, ako aj informácie o pripravovaných webinároch. Rovnako je prostredníctvom Učka možné využiť službu virtuálneho poradenstva.

Aplikáciu bezodplatne vyvinuli účastníci vzdelávacieho programu Digital League.  „Spolupráca nás zaujala, nakoľko spĺňala všetky kritériá, ktoré v programe máme, a to aby bola výstupom digitálna inovácia so spoločenským dosahom,” hovorí Radovan Šalitroš spoluzakladateľ programu Digital League.

 

Idea mobilnej aplikácie bola spracovaná do prvotného prototypu, ktorý v sebe zahŕňal návrh dizajnu a základnej funkcionality pokrývajúcej potreby učiteľov. Po zapracovaní spätnej väzby od testerov, je Učko pripravené slúžiť svojmu zámeru a pomôcť zlepšiť informovanosť zamestnancov v školstve.

„Aj v časoch, keď sa žiaci  vracajú do škôl, môže byť mobilná aplikácia pre učiteľov nápomocná. Prostredníctvom nej vedia získavať aktuálne informácie o webinároch zameraných na podporu návratu žiakov do škôl, podporu duševného zdravia žiakov aj učiteľov a do budúcna aj o pripravovaných kompenzačných nástrojoch, ktorých cieľom bude vyrovnávanie vedomostných rozdielov medzi žiakmi,“ popisuje Hapalová.

Aplikácia je zdarma k dispozícii na stiahnutie v Apple Store a Google Play. Po vyplnení základných údajov bude Učko užívateľovi zobrazovať najrelevatnejšie informácie vzhľadom na región, v ktorom sa nachádza, či typ školského zariadenia, v ktorom pôsobí. Názov aplikácie nadväzuje začiatočným písmenom na názov portálu Učíme na diaľku a zároveň definuje cieľovú skupinu, ktorej je aplikácia primárne určená.

 

 

 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:, tlacove@minedu.sk
Kontakt pre médiá – Štátny pedagogický ústav:
Katarína Obuchová: tel.: +421 903 029 894, katarina.obuchova@statpedu.sk

 

 

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) je priamo riadenou rozpočtovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jeho poslaním je plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovanie odborného a metodického riadenia základných a stredných škôl a školských zariadení a úloh uložených zriaďovateľom.

 

Digital League ponúka priestor k praktickému vzdelávaniu, zdieľaniu skúsenosti a vytváraniu inovatívnych digitálnych produktov reálne využívaných v praxi. Účastníci programu pracujú v multidisciplinárnych tímoch a spolupracujú so skúsenými koučmi a mentormi.

https://digitalleague.sk

 

Portál Učíme na diaľku vznikol ako jedna z aktivít v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS), ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.sk

www.minedu.sk

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Predchádzajúci článokPíše Pavol Varga
Ďalší článokPožiar pekárne v Dunajskej Strede

Ďalšie články