SAŽP oslávi Svetový deň životného prostredia Slnovratom na Dunaji

0
19

SAŽP |MM| Svetový deň životného prostredia je ustanovený na 5. júna. Tento dátum je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Stockholme pod heslom Je len jedna Zem. Hoci sa táto konferencia odohrávala pred takmer štyridsiatimi rokmi, jej  heslo je mimoriadne aktuálne aj v súčasnosti.

Svetový deň životného prostredia si Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia, pripomína každoročne. Mení sa len forma a obsah aktivít či podujatí, ktoré organizujeme. Tento rok ponúkneme verejnosti v dňoch 4. až 5. júna pestrý program v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v katastri obce Zemianska Olča, v okrese Komárno. Podujatie s názvom Slnovrat na Dunaji zosúlaďuje viacero tém, okrem Svetového dňa životného prostredia je to aj Víkend otvorených parkov a záhrad a tiež prezentácia finálneho výstupu v rámci projektu CHVÚ Ostrovné Lúky. Brány otvoríme návštevníkom ale aj organizovaným žiackym skupinám, všetkým, ktorí chcú spoznať Príbeh krajiny Lúk prostredníctvom náučného chodníka, questovej hry, či vzhliadnutím dokumentárneho filmu o Ostrovných Lúkach. Viac o programe v rámci podujatia Slnovrat na Dunaji sa dozviete tu: https://dropie.sazp.sk/novinka/44.

Pútavou súčasťou programu pre pozvaných hostí z radov odbornej verejnosti, zástupcov miestnej samosprávy alebo domácich poľnohospodárov bude nepochybne diskusia o Živej krajine, ktorá sa v piatok, 4. júna začne o 18:45. Diskutovať k témam ako biodiverzita, klíma, poľnohospodárska krajina príde do SEV Dropie štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča, pôdny biológ Ladislav Miko, ktorý momentálne pôsobí ako vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Do panelovej diskusie sa zapojí aj Ľubomír Marhavý, ktorý ako praktik z oblasti poľnohospodárstva v súčasnosti robí osvetu bezorbovému poľnohospodárstvu. SAŽP bude v rozhovore zastupovať Katka Vajliková, vedúca SEV Dropie. Moderátorom podujatia bude

 

Andrej Barát, reportér denníka Pravda, ktorý sa vo svojich reportážach často venuje téme hospodárenia v krajine a životnému prostrediu.

Okrem externých aktivít pre verejnosť si SAŽP Svetový deň životného prostredia pripomenie aj interne medzi zamestnancami. Symbolicky plánujeme ukončiť proces pripomienkovania eticko-environmentálneho kódexu zamestnanca SAŽP, a to záverečnou diskusiou. Kódex vychádza z interného prieskumu medzi zamestnancami o ich návykoch, zohľadňuje aj ich návrhy aktivít smerujúcich k zlepšeniu ochrany životného prostredia na pracoviskách. Má reflektovať súčasné potreby udržateľného rozvoja v praktickom živote. V nadväznosti na to pre zamestnancov spustíme aj vypožičiavanie čerstvo zakúpených elektrobicyklov. Tie môžu využívať na služobné cesty v rámci mesta, k presunu za pracovnými povinnosťami na krátke vzdialenosti či na ceste do práce a pri návrate z nej.

Popri externých a interných aktivitách máme navyše pripravenú aj jednu virtuálnu. V online priestore udelíme certifikáty školám zapojeným do programu Ekologická stopa. Certifikát za školský rok 2020/2021 bude udelený školám, ktoré si do 4. júna 2021 vypočítali svoju ekologickú stopu aspoň raz vo všetkých ôsmich oblastiach spotreby (elektrina, kúrenie, voda, stravovanie, odpad, doprava, budovy a pozemky, nákup a vybavenie).

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno