Komunisti si vychovávali dorast v podobe „vždy pripravených“ pionierov

0
361

Sereď /  Spomínate si na červené šatky, jednotné uniformy a pioniersky pozdrav? Socializmus za ostnatým drátom „Železnej opony“ budovali nielen deti od najútlejšieho veku, teda „iskričky“ ale aj deti na Základnej škole organizované v pionierskej organizácii.

Spoločné pionierske tábory pod záštitou najmä závodných výborov ROH v podnikoch síce deťom poskytovali určitú formu letného vyžitia spravidla v prírode, no aj tam bolo všetko spojené s aktívnou propagandou zameranou na vychvaľovanie socializmu s taktným pomlčaním nemožnosti voľne cestovať do zahraničia, či dokonca na dovolenku tam, kam si mnoho ľudí želalo. Samozrejme deťom v pionierskych táboroch neboli spomínaní ani ľudia zastrelení a pohraničiarskymi psami roztrhaní pri pokusoch o prekročenie hraníc smerom na západ. Jednoducho budovanie pocitu, že lepší svet neexistuje a kapitalistickí imperialisti sú na nás schopní nasadiť jedine mandelinky, aby nám zožrali úrodu zemiakov.

My starší si skutočne na tieto časy živo spomíname a tohto týždňové zakúpenie súboru originálnych artefaktov určených pre pionierov, v múzeu poslúži na spoznanie čias minulých aj pre súčasné deti a vlastne aj dnes už 30-ročných dospelákov, ktorí o spôsobe budovania a fungovania socialistickej spoločnosti nemajú tušenia.

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno