Návšteva v školskej knižnici

0
12

Mgr. H. Eliášová /16 JÚN 2021/  V utorok – 15. júna prišiel k nám do školy pán Dr. Andreas Cernuska – rodák zo Serede a žiak našej školy – ZŠ Jana Amosa Komenského, ktorý žije v Rakúsku a píše knihy pre detia mládež. Neprišiel naprázdno, daroval školskej knižnici kopec kníh z vlastnej tvorby. Je totrilógia s názvom Agu – 1 Tajomstvo starého zrkadla, 2 Boj o červený diamant a 3 Expedícia do mesta Baas. Keďže autor žije v Rakúsku, darované knihy sú v nemčine aj v slovenčine.

Deviatakom – nemčinárom, ktorí s ním besedovali porozprával veľa zaujímavých vecí: ako sa dostal k písaniu kníh, prečo píše knihy pre deti a mládež, čo ho inšpiruje k písaniu, ale aj ako sa žije v Rakúsku a ako sám začínal v tejto krajine. Zdôraznil im hlavne, že je veľmi dôležité učiť sa v detstve cudzie jazyky, aby bol človek úspešný v dospelosti.

Beseda bola zaujímavá, deviataci si mohli precvičiť komunikáciu v nemeckom jazyku, ktorý na škole vyučujeme od 7. ročníka. Nakoniec sme sa dohodli, že sa stretneme opäť v septembri a porozprávame sa o darovaných knihách, ktoré si dovtedy prečítame. Dúfame, že časť žiakov sa odhodlá prečítať ich v nemčine.

Pozývam vás , milí žiaci do našej školskej knižnice, kde na vás čakajú nové knihy plné napätia a fantázie od Dr. Andreasa Cernusku . Môžete si ich požičať a v septembri nám o nich niečo zaujímavé porozprávať.

Dr. Andreasovi Cernuskovi za dar srdečne ĎAKUJEME.

zdroj: seredskenovinky.sk

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno