nedeľa, 19. septembra, 2021
ISSN 1338-032X

Remišovej najväčšie rušenie papierov na úradoch v histórii dnes finálne schválili poslanci

Ľudia a firmy ročne ušetria 4,2 milióna výpisov a 42 miliónov eur

 

MIRRI |MM|  Národná rada dnes finálne schválila najväčšie rušenie potvrdení a výpisov na úradoch, ktoré pripravila ministerka informatizácie Veronika Remišová. Od januára budúceho roku sa postupne zruší 21 okruhov výpisov a potvrdení, ktoré ľudia doteraz nosili na úrady opakovane. Ľudia a firmy ušetria vyše 4,2 milióna potvrdení a výpisov ročne a tým ušetria aj 42 miliónov eur v nákladoch na čas, cestovanie, či tlač dokumentov.

Od januára tak už nikto nebude musieť predkladať rodný list opakovane, pričom ročne si ho rôzne úrady vyžiadali až 1,6 milióna. 600 tisíc krát museli ľudia predkladať potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi alebo potvrdenie preukazujúce ťažké zdravotné postihnutie.

Chcem sa poďakovať poslancom za podporu. Veľmi ma tiež teší, že zákon podporila aj celá opozícia. Obmedzovanie byrokracie je dobré pre ľudí aj pre firmy a s podporou parlamentu v tom budem pokračovať aj ďalej,“ povedala ministerka Remišová.

Schválený zákon prináša aj jednu veľmi podstatnú zmenu. Pripravil legislatívne prostredie pre digitalizáciu úradných konaní vzťahujúcich sa k životným situáciám. „Prvou životnou situáciou, ku ktorej budeme digitalizovať konania, je narodenie dieťaťa,“ povedala ministerka Remišová. Vďaka digitalizácii procesov štát od apríla 2022 po prvýkrát poskytne proaktívnu službu občanovi. Štát vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa bez toho, aby museli oň rodičia žiadať a dokladovať splnenie podmienok ako prihlásenie dieťaťa u pediatra, absolvovanie prehliadok u ošetrujúceho lekára, dožitie 28 dní dieťaťa a ďalších. Vďaka digitalizovaným službám rodičia vybavia viaceré veci z pohodlia domova ako napr. vyhlásenie o otcovstve, mene a priezvisku dieťaťa, získanie rodného listu.

Zákon bude účinný až po podpise prezidentkou. Účinnosť zákona parlament schválil od 1. januára 2022.

Konkrétne zrušené potvrdenia a výpisy:

  1. kópia rodného listu
  2. kópia sobášneho listu
  3. kópia úmrtného listu
  4. potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
  5. potvrdenie o pobyte
  6. potvrdenie o pridelení IČO
  7. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
  8. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz
  9. výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb

10.výpis z registra sociálnych podnikov

11.potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

12.vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov

13.výpis z registra / zoznamu advokátov

14.výpis z centrálneho registra exekúcií

15.potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi

16.doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie

17.hlásenia vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu (elektronizácia Hlásenia o narodení a Hlásenia o úmrtí)

18.žiadosti a potvrdenia vzťahujúce sa k Príspevku pri narodení dieťaťa (Proaktívny príspevok)

19.potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom

20.údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %

21.potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Ďalšie články