Podnikateľ Hracho v nočných hodinách podal trestné oznámenie

0
32

Dnes v neskorých nočných hodinách nás kontaktoval podnikateľ Miloš Hracho so žiadosťou o uverejnenie informácie týkajúcej podania trestného oznámenia.

Miloš Hracho trestné oznámenie podal v súvislosti s anonymnými príspevkami vloženými do diskusie pod článkom  o výbuchu v Šintave napísanými  počas stredy 18. 08. 2021.

V súvislosti s verejnou anonymnou diskusiou bežne obsahujúcou osočovanie, invektívy, obvinenia a pod. smerované voči konkrétnym osobám sme už v minulosti vyhotovili videorozhovor s prof. Ivorom, ktorý pre našich čitateľov a divákov podrobne vysvetlil možné následky pre autorov takýchto príspevkov v trestnoprávnej rovine.

Trestný zákon:  § 373  Ohováranie

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) z osobitného motívu,
c) verejne, alebo
d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

Video rozhovor:

Problematike v obdobnej veci sme sa dostatočne podrobne venovali aj tu:

http://archiv.seredonline.sk/clanky/ked-sa-na-cloveka-vedro-spiny-vyleje-tazko-sa-ocisti-videorozhovor-s-profesorom-judr-jaroslavom-ivorom-csc-video-1/index.html

Opätovne týmto vyzývame diskutujúcich, aby zvažovali čo anonymne o inej osobe verejne napíšu. Ak niekto má vedomosti o spáchaní trestného činu alebo podozrenie zo spáchania TC, vhodné je obrátiť sa na políciu a nie anonymne písať v diskusii.

Skutočne je potrebné uvedomiť si, že demokracia a sloboda každého z nás končí tam, kde začína demokracia a sloboda iného občana. Ísť za hranu zákona znamená niesť riziko postihu za svoje konanie.