Európsky vlak opäť na Slovensku

0
13

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia |MM|  Pri príležitosti Európskeho roku železníc 2021 premáva naprieč európskymi krajinami špeciálne vypravený vlak Európskej komisie – Connecting Europe Express (CEE). Jeho cieľom je nielen propagácia vzájomnej európskej súdržnosti a spolupráce, ale aj podpora ekologickej udržateľnosti medzinárodnej prepravy, ktorú najviac reprezentuje práve železničná doprava. Vlak CEE slávnostne vyrazil na svoju cestu 2. septembra v portugalskom Lisabone a už 10. septembra sa s ním mohla zoznámiť v Bratislave aj slovenská verejnosť. Po absolvovaní ďalšieho úseku svojej cesty po krajinách Balkánu opäť zavítal aj na Slovensko. 19. septembra popoludní ho na slovensko-maďarských hraniciach prevzal špeciálne upravený rušeň 363095-1 spoločnosti ZSSK CARGO a odtiaľ si to v jeho čele nasmeroval priamo do metropoly Východu, do Košíc.

 

V nedeľu podvečer, krátko pred siedmou hodinou, dorazil CEE na košickú železničnú stanicu, kde jeho „posádku“ oficiálne privítal Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja  a zástupcovia všetkých troch železničných spoločností – Roman Gono, predseda predstavenstva ZSSK CARGO, Miloslav Havrila, generálny riaditeľ ŽSR a Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.

Z pohľadu železničnej nákladnej dopravy má košický región veľký význam pre našu spoločnosť. Nachádza sa tu komplex prekladísk zabezpečujúcich prekládku tovarov z vozňov širokého rozchodu na normálny, terminál kombinovanej dopravy či veľká opravárenská základňa pre rušne. Navyše, záujem o prácu na železnici  je v tejto časti Slovenska stále vysoký. Som preto rád, že vlak Connecting Europe Express zavítal aj do Košíc. A zvlášť ma teší najmä to, že vlak od maďarských hraníc k poľským ťahal náš rušeň radu 363095-1, ktorého polep sme venovali Európskemu roku železníc.“, uviedol Roman Gono, predseda predstavenstva ZSSK CARGO.

„Pozitívnym prezentovaním železničnej dopravy, a to nákladnej i osobnej, sa môže zásadne zmeniť postoj podnikateľskej obce a verejnosti k železničnej doprave. Verím, že aj prezentácia európskeho roka železníc povzbudí aj mladých ľudí, aby pracovali pre železnice ako pokračovatelia tzv. modrej armády.“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Predseda predstavenstva ZSSK, Roman Koreň: „Bez Európskej únie by modernizácia vlakov stála – počet vyradených a morálne úplne prekonaných vlakov na koľajach by rázne prevyšoval počet modernizácií a nákupov. Tlak európskych inštitúcii na ekologickú dopravu, alokovanie reálne dosiahnuteľných zdrojov na jej zatraktívnenie a osvetové aktivity, ako je táto, sú neoceniteľným a nenahraditeľným príspevkom k našej práci. Ďakujeme!“

Návštevníci košickej železničnej stanice mali možnosť zábavnou formou sa oboznámiť  s Európskym rokom železníc a Európskou úniou prostredníctvom aktivít v informačného stánku centra Europe Direct Košice.

Po tomto krátkom zastavení vyrazil „Expres spájajúci Európu“ ďalej na cestu: pred tým, ako definitívne ukončí svoju púť 7. októbra vo francúzskom Paríži, čaká na neho ešte druhá polovica cesty – viac ako 60 miest v ďalších 15 európskych krajinách.

 

 

 – – –

Projekt Connecting Europe Express vznikol vďaka partnerom z európskeho železničného sektora a inštitúciám, ktoré spojili svoje sily na úrovni EÚ, národnej a miestnej úrovni. Vzhľadom na rôzne šírky rozchodu v rámci Európy bude Connecting Europe Express v skutočnosti zahŕňať tri vlaky – pyrenejský, štandardný a pobaltský vlak – ktoré sa budú stretávať pozdĺž trasy. Projekt má na jednej strane pripomenúť, že  interoperabilita medzi niektorými časťami európskej železničnej siete nie je stále úplná, na druhej strane však bude excelentnou prezentáciou veľmi dobrej spolupráce medzi železničnými podnikmi a manažérmi infraštruktúry.  

Niekoľko zaujímavostí o železniciach v EÚ:

 • v Európskej únii pracuje v železničnom sektore 916 000 pracovníkov
 • 21 % pracovníkov v železničnom sektore tvoria ženy
 • železničná doprava je najbezpečnejším spôsobom pozemnej dopravy
 • Európska únia je popretkávaná sieťou železničných tratí o celkovej dĺžke približne 201-tisíc kilometrov (ide len o železničné trate
  v prevádzke)
 • v EÚ máme približne 9 100 kilometrov vysokorýchlostnej železničnej siete
 • priemerná vzdialenosť medzi jednotlivými železničnými stanicami v EÚ je 6,9 kilometrov
 • 75 % kilometrov je prejdených vlakmi poháňanými elektrickou energiou
 • železničná doprava je udržateľná – tvorí len 0,4 % emisií skleníkových plynov z dopravy. Tento spôsob dopravy je jediným, ktorý
  od roku 1990 svoje emisie značne znížil. Preto môže zohrávať dôležitú úlohu v udržateľnom cestovnom ruchu.
 • Železničná doprava je nielen najčistejšia ale aj najbezpečnejšia v porovnaní s inými druhmi pozemnej prepravy. Na miliardu
  precestovaných kilometrov tu pripadá len 0,1 obetí.

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno