Mesto opätovne zlikviduje nelegálnu skládku pri záhradkách. Zelených odpadov sa radšej zbavujte na zbernom dvore alebo kompostovaním

0
3

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /18 OKT 2021/

V záhradkárskej oblasti za hrádzou je nelegálna skládka zeleného bioodpadu. Pred pár rokmi tu síce mesto povolilo ukladať biologicky rozložiteľné odpady, no neskôr skládku oficiálne zrušilo a v spolupráci so Ženijným práporom Sereď bioodpad zlikvidovalo. Dnes skládku vyčistí opäť a chce, aby tu ostal poriadok. Žiada občanov o dodržiavanie čistoty v tejto oblasti a mestskú políciu požiadalo o jej monitorovanie.

 

Nelegálny vývoz sa premietne do poplatkov občanom

Skládka obsahuje zmes znečisteného bioodpadu: plasty, stavebný a zmesový komunálny. „Občania si možno neuvedomujú súvislosti, no takto premiešaný a znehodnotený materiál sa nedá recyklovať a ani kompostovať. Problém bol nájsť odpadovú spoločnosť, ktorá by mala záujem o druhotné zhodnotenie takejto hmoty. Predpokladané náklady na likvidáciu čiernej skládky sú vo výške 4-tisíc eur a budú premietnuté do poplatku za komunálny odpad,“ vysvetlila súvislosti vedúca Oddelenia životného prostredia Zuzana Vohláriková.

 

Požiadajte si o kompostér, alebo využite zberný dvor

Vyčistenú plochu pri záhradkách bude monitorovať aj mestská polícia, ktorá v prípade zistenia znečisťovania uloží vinníkom blokovú pokutu.

Mesto preto žiada záhradkárov aj všetkých, ktorí na skládku prispievali, aby tak už nerobili. Seredčania majú možnosť bezplatne odovzdať svoj bioodpad (a nielen ten) na zberný dvor mesta na Cukrovarskej ulici. Otváracia doba je od utorka do soboty od 7.00 hod., všetky informácie o zbernom dvore mesta si prečítate na: https://www.sered.sk/s210_zberny-dvor-mesta-sered

Taktiež mesto zabezpečí záhradkárom kompostéry, ak o ne požiadajú na Oddelení životného prostredia (kontakt: zuzana.vohlarikova@sered.sk).

 

zdroj: seredskenovinky.sk

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno