Vicepremiérka Remišová: Podporujeme digitálne zručnosti. Seniori musia mať v digitálnej dobe rovnaký prístup k jej benefitom

0
19

MIRRI |MM|  Jubilejný desiaty ročník IT Fitness Testu 2021 je úspešne za nami. Najrozsiahlejšieho a najkomplexnejšieho testovania IT zručností na Slovensku sa zúčastnilo takmer 45 000 účastníkov. Na vyhodnotení výsledkov testu sa zúčastnila aj vicepremiérka Veronika Remišová.

„Teší ma vysoký záujem o otestovanie digitálnych zručností. Rozvoj digitálnych zručností totiž  považujem za nedeliteľnú súčasť moderného vzdelávania. Desiaty ročník IT Fitness Testu nám okrem rekordnej účasti poskytol ucelený obraz o úrovni našich digitálnych zručností, ktoré sú dnes nevyhnutné nielen pri štúdiu či v práci, ale aj v bežnom živote. Boj proti digitálnej chudobe je jednou z oblastí, ktorú budeme podporovať tiež z Plánu obnovy a odolnosti. V digitálnej dobe musia mať všetci rovnaké šance a možnosti prístupu k jej benefitom,“ povedala pri príležitosti vyhodnotenia aktuálneho ročníka podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová.

Nástrojom, ktorý výrazne pomôže zlepšiť digitálne zručnosti našich žiakov a študentov je Plán obnovy. Na komponent Digitálne Slovensko je vyčlenených 615 mil. eur.  Na MIRRI vznikne vďaka Plánu obnovy ucelená stratégia digitálnych zručností. Ich rozvoj sa totiž netýka iba mladých ľudí, ale aj staršej generácie. Spolu s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania MIRRI pripravuje špecifickú nadstavbu projektu IT Fitness Test so zameraním na seniorov a zamestnancov verejnej správy. V pláne je do polovice roka 2026 vyškoliť v oblasti digitálnych zručností desiatky tisíc slovenských seniorov.

„Digitálne zručnosti dnes ovplyvňujú nielen ekonomiku krajiny a uplatnenie na trhu práce, ale stávajú sa súčasťou bežných životov ľudí každej vekovej kategórie. Celý svet sa postupne digitalizuje a mnohé subjekty sú ochotné komunikovať s vami už len elektronicky. Práve seniori sú v tomto smere ohrozenou skupinou. Program, ktorý pripravujeme, je konkrétnym krokom, ako zlepšiť ich východiskovú pozíciu – posilniť ich IT zručnosti, naučiť ich rozlišovať a správne vyhodnocovať informácie a zabrániť ich digitálnemu i sociálnemu vylúčeniu,“ povedala vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.  Program je aktuálne v prípravnej fáze.

Slovensko musí pridať, aby dobehlo zameškané v oblasti digitálnych zručností a ambície musia byť vyššie. Podľa výskumu Inštitútu pre verejné otázky až polovica študentov plánuje odísť do zahraničia. Najčastejšie sú to tí, ktorých doma potrebujeme najviac. A toto si Slovensko nemôže dovoliť.

 

O IT Fitness Teste 2021

Novinkou v tomto roku bol test v maďarskom jazyku.  Verziu testu pre stredné a vysoké školy vyplnilo 27 436 respondentov (v roku 2020 13 649), priemerná úspešnosť predstavuje 40,18 % (2020 – 61,65 %). Úspešnosť učiteľov a učiteliek dosiahla 52,23 %. Na teste pre respondentov starších ako 15 rokov sa zúčastnili študenti z 535 škôl (2020 – 376 škôl).

Verziu testu pre základné školy vyplnilo 16 698 respondentov (2020 – 7 246). Priemerná úspešnosť riešiteľov vo veku 7 až 16 rokov predstavuje 39,99 % (2020 – 64,98 %), vo vekovej skupine 7 – 13 rokov dosahuje 36,72 %. Testovaná vzorka učiteliek a učiteľov mala o niečo lepšiu úspešnosť – 52,23 %. Na testovaní pre ZŠ so žiakmi vo veku 7 až 16 rokov sa zúčastnilo 790 škôl (2020 – 445 škôl).

V roku 2022 má IT Fitness Test pred sebou opäť viacero noviniek. Tou najväčšou je export tohto úspešného projektu za hranice Slovenska, konkrétne do krajín V4. Vďaka podpore z Vyšehradského fondu a spolupráci národných IT asociácií krajín Vyšehradskej skupiny bude test dostupný v Česku, Maďarsku a Poľsku. Zároveň sa pripravuje aj jeho anglická jazyková mutácia.

 

Vyhodnotenie testovania nájdete:

https://itas.sk/wp-content/uploads/2021/10/FINAL_IT-Fitness-Test-2021_zaverecna-sprava.pdf

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno