B. Gröhling: Vzdelávanie učiteľov budú robiť učitelia a riaditelia z praxe, nie úradníci

0
17

MŠVVŠ SR |MM| Vzdelávanie učiteľov čakajú kľúčové zmeny. Po novom ho budú realizovať samotní učitelia a riaditelia z praxe v regionálnych centrách. Vzdelávanie ďalej budú môcť oficiálne poskytovať aj mimovládne subjekty, zavádza sa tiež dotácia na vzdelávanie učiteľov a podporuje sa šírenie inovatívnych učebných metód. V Pláne obnovy je na vzdelávanie učiteľov vyčlenených cez 50 miliónov eur.

„Vzdelávanie učiteľov sa dlhodobo zanedbávalo. Považujeme ho však za nevyhnuté pre reformy. Práve s reformou obsahu vzdelávania vzniká priestor na zlepšenie vzdelávania učiteľov a na to, aby sme sa zamerali na inovatívne a moderné prístupy k výučbe. Preto vo vzdelávaní učiteľov zavádzame niekoľko zmien,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Najzásadnejšou má byť to, kto bude vzdelávanie učiteľov realizovať. „Vzdelávanie učiteľov nebudú mať na starosti úradníci, ale samotní učitelia. Už teraz postupne vznikajú centrá, v ktorých pôsobia. Sú to skúsení učitelia a riaditelia z praxe a tí odovzdávajú svoje skúsenosť ďalej a sú mentormi pre svojich kolegov. Takto šírime najlepšiu prax zo škôl ďalej,“ približuje minister.

Takto postupne vzniká 40 regionálnych centier, kde budú pôsobiť riaditelia či učitelia. Ich úlohou je vzdelávať pedagógov v príslušných okresoch (každé centrum pokryje asi 2 okresy), pripravovať ich na zmeny vo vzdelávaní a oboznamovať ich s inovatívnymi metódami výučby a novými prístupmi k vzdelávaniu.

„Druhou zmenou je to, že vzdelávanie učiteľov otvárame pre neštátnych poskytovateľov. Doteraz aj mimovládne organizácie či občianske združenia robili veľmi kvalitné kurzy pre učiteľov, ale tie neboli z pohľadu ministerstva uznávané. Po novom budú aj tieto kurzy či školenia oficiálne uznané,“ ozrejmuje šéf rezortu školstva.

Pre učiteľov sa tiež zavádza možnosť dotácií na vzdelávanie, ktoré doposiaľ neexistovali. Už tento rok rezort prepláca dva typy vzdelávania. Tým prvým je rozširujúce štúdium pre učiteľov, čo je napríklad štúdium pre učiteľov, ktorí učia dva predmety a pridávajú si tretí predmet. Ďalej ministerstvo prepláca aj doplňujúce pedagogické štúdium. To je určené pre pedagógov, ktorí vyučujú na školách, ale nemajú pedagogické vzdelanie a doplňujú si ho.

Štvrtou zmenou je systémová podpora inovácií vo výučbe. Inovatívne učebné metódy sa budú šíriť prostredníctvom regionálnych centier aj prostredníctvom ostatných poskytovateľov vzdelávania. Všetky budú zhrnuté v takzvanom „katalógu inovácií“. „Je to miesto, kde sa združia všetky osvedčené moderné metódy a spôsoby vzdelávania. Učitelia a školy ich môžu automaticky zavádzať do výučby bez ďalšieho schvaľovania. Na jednej strane odbúravame byrokraciu a na druhej podporujeme šírenie nových prístupov k výučbe – napríklad blokové vyučovanie, medzipredmetové vyučovanie, tematickú výučbu a podobne,“ uzavrel Gröhling.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno