Týždeň vedy a techniky na Gymnáziu V. Mihálika Sereď

0
5

Mariana Straková   /18 NOV 2021/

Počas Týždňa vedy a techniky na našom gymnáziu každoročne organizujeme sprievodné podujatia. Ani tento rok sme tradíciu neporušili. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa nám podarilo zorganizovať prednášky s vysokou účasťou našich súčasných aj bývalých študentov tak, že sme sa presunuli do online priestoru. Veľmi nás potešila účasť kolegov aj žiakov zo seredských základných škôl.

Pozvanie prednášať prijali naši bývalí študenti, dnes doktorandi a vedeckí pracovníci.

 

Týždeň vedy a techniky sme otvorili prednáškou Mgr. Natálie Forgáčovej: „Cirkulujúca DNA – čo všetko nám môže prezradiť?”. Natália nás sprevádzala svetom rôznych typov cirkulujúcich DNA a poukazovala na spojitosť ich zvýšených hladín s rôznymi ochoreniami. Držíme palce, aby sa jej tímu podarilo pripraviť neinvazívny test významne uľahčujúci diagnostiku rakoviny hrubého čreva,  ktorý v súčasnosti vyvíjajú v laboratóriu Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Prednáška Ing. Davida Scherhaufera na tému: „Chémia antibiotík – Z jedovatých jazier k záchrane života” bola na jednej strane veľmi zaujímavou sumarizáciou doterajších poznatkov o mechanizme účinkov makrolidových antibiotík na molekulárnej úrovni, na druhej strane poukázala na možné prístupy a motiváciu k syntéze konkrétnych nových derivátov. Čerešničkou na torte boli úplne „čerstvé“ snímky dokumentujúce fluorescenčné značenie novosyntetizovaných molekúl zamerané na štúdium ich metabolizmu v baktériách. David ich vytvoril počas tohto týždňa v laboratóriách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a Saneca Pharmaceuticals a. s. v Hlohovci.

 

Dúfame, že Davidovo nadšenie pre organickú syntézu zapálilo svetielko túžby po vedeckej kariére aspoň v jednom účastníkovi prednášky.

Je úžasné z pozície učiteľa sledovať, kam sa posunuli jeho žiaci. Pocit, že vedecké prednášky dokážeme dlhodobo zabezpečovať z radov našich bývalých študentov, je neuveriteľne povzbudzujúci a motivujúci. Dokazuje, že aj naše malé gymnázium môže vychovať študentov, ktorí sa neskôr dokážu presadiť na poli nielen slovenskej, ba dokonca aj celosvetovej vedy.

 

Veríme, že sa nám vďaka týmto prednáškam podarilo popularizovať vedu, prezentovať zaujímavé poznatky, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín aj informovať verejnosť o najnovších poznatkoch vedy a techniky.

Ďakujeme všetkým účastníkom, že si našli čas pre vedu.

 

 

zdroj: seredskenovinky.sk

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno