Výsledky kontrol na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení

0
3

Prezídium PZ SR |MM|   Polícia od pondelka zvýšila kontroly pandemických opatrení. Maximálne využíva všetky dostupné sily a prostriedky prostredníctvom všetkých služieb Policajného zboru.

Policajti sa pri kontrolách zameriavajú predovšetkým na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb, najmä vstupy do nákupných stredísk, reštauračných zariadení, prevádzok a podobne. Úzko spolupracujú s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR a poskytujú potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení.

Policajti zároveň robia aj naďalej informačno – osvetovú činnosť v podobe vysvetľovania  a informovania občanov o aktuálnych epidemiologických opatreniach, ktoré je potrebné dodržiavať s upozornením na následky a postihy, ktoré hrozia v prípade ich nedodržania. Každý prípad nedodržania uznesení vlády SR, resp. vydaných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR, posudzujú individuálne.

 

Výsledky kontrol na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení:

Za ostatný týždeň skontrolovalo viac ako 12 tisíc policajtov viac ako 30100 osôb.

Od začiatku roka do 21. 11. 2021 polícia zaznamenala 67.409 priestupkov a deliktov, ktoré boli riešené v súvislosti s dodržiavaním protiepidemických opatrení.

Týkalo sa to porušenia lekárom stanovenej karantény (1.763), porušenia povinnosti nosenia rúšok (20.984), porušenia zákazu otvorenia prevádzok (143) a porušenia zákazu vychádzania (44.519).

V uvedenom období bolo vybavených v blokovom konaní 50.092 prípadov, napomenutím viac ako 8.265 prípadov, 6.474 prípadov policajti postúpili na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a ďalších 2.578 prípadov je ešte v riešení.

Najviac priestupkov a správnych deliktov bolo zaznamenaných opäť v Prešovskom kraji, Košickom a Banskobystrickom, najmenej v Trenčianskom a Nitrianskom kraji.

 

Ďakujeme, že ste zodpovední, dávajte na seba pozor.

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno