Jeseň Jána Navrátila

0
6

Slávka Kramárová, predsedníčka MO MS v Seredi /

V septembri tohto roku 2021  vyhlásila MO Matice slovenskej v spolupráci s mestom Sereď už 6. ročník regionálnej súťaže pre deti materských škôl a 1. stupňa základných škôl pod názvom Jeseň Jána Navrátila. Súťažou si chceme uctiť  nášho rodáka spisovateľa pre deti a mládež Jána Navrátila, ktorého tvorbu poznajú aj deti ďaleko za hranicami Slovenska. Cieľom výtvarnej súťaže bola ilustrácia jeho tvorby ľubovoľnou technikou.  Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1.kategória materské školy, 2.kategória 1.stupeň základných škôl s prihliadnutím na vek dieťaťa.

Dňa 29.11.2021 sa stretla na MsÚ v Seredi porota výboru MO MS v zložení Jaroslava Práznovská- predseda, Hana Čížová a Slávka Kramárová, ktorá mala neľahkú úlohu. Do súťaže sa zapojilo spolu až 150 výtvarných prác, za MŠ 17 a ZŠ 133. Z oslovených MŠ a ZŠ sa zúčastnili nasledovné: MŠ Komenského A, MŠ Komenského B a MŠ Podzámska zo Serede, MŠ Budovateľská a MŠ Fučíkova zo Sládkovičova, ZŠ J. Fándlyho, ZŠ J. A. Komenského zo Serede, ZŠ kráľa Svätopluka Šintava a ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo.

 

Konečné poradie:

  1. kategória MŠ:
  2. Simona Magnusová – MŠ Fučíkova Sládkovičovo
  3. Alica Kolónyová        – MŠ Podzámska Sereď
  4. Andrej Polák              – MŠ Komenského A Sereď
  5. Natália Mačicová      – MŠ Budovateľská Sládkovičovo

Čestné uznanie:             Izabela Murčová – MŠ Komenského B

 

  1. kategória ZŠ:

Eliška Žemlová      – ZŠ J. A. Komenského Sereď

Rafael Hesso          – ZŠ s MŠ  K. Kuffnera Sládkovičovo

Patrik Duraj           – ZŠ J. A. Komenského Sereď

Ella Hercegová      – ZŠ J. A. Komenského Sereď

Nela Tkáčová         – ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Klára Katreňáková- ZŠ J. Fáddlyho Sereď

Čestné uznanie:                Emma Kramárová- ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Kristína M. Koštialová, Melánia Sásiková, Daniela Gréčová – skupinová práca, ŠKD pri ZŠ JAK Sereď

 

Víťazom blahoželáme a všetkým deťom a pedagógom ďakujeme za účasť.

Vzhľadom k pandemickej situácii bude oceňovanie Mestom Sereď individuálne. Víťazi, resp. školy budú o termíne preberania diplomov a cien včas informované.

 

zdroj: seredskenovinky.sk

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno