O vydávaní vyhlášok ÚVZ v súlade s ústavou rozhodol Ústavný súd

0
29

Na základe medializovaných informácií Ústavný súd Slovenskej republiky, vo veci podania generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom, dospel k záver že takáto právna úprava je v súlade s ústavou a Ústavným zákonom o bezpečnosti štátu.

Ústava SR podľa Ústavného súdu umožňuje delegovať normotvorbu na orgány štátnej správy. Ústavný súd v tomto konaní nerozhodoval o rozsahu práv a povinností, v rámci ktorých môže v zmysle zákona ÚVZ nariaďovať opatrenia pri ochrane verejného zdravia a tiež neposudzoval samotné vyhlášky podľa ich obsahu.

“Ústavný súd dospel k záveru, že ústava neustanovuje explicitne, že vyhlášky alebo takéto všeobecne záväzné predpisy sa majú vyhlasovať v zbierke zákonov”.

“Návrhu generálneho prokurátora nebolo v celom rozsahu vyhovené” – konštatoval predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan.

Vydávanie vyhlášok ÚVZ je teda v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

 

 

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno