Vláda ponúkla zvýšenie platov pre zamestnancov štátu, k definitívnej dohode neprišlo

0
6

Úrad vlády SR |MM|   Na Úrade vlády SR sa dnes uskutočnilo tretie kolo kolektívneho vyjednávania týkajúce sa zamestnancov vo verejnej a štátnej správe na rok 2022.

Štát prišiel s ponukou na zvýšenie platov zamestnancov štátu o 3 % v roku 2022 od 1. 7. 2022. Zamestnanci by zároveň mohli získať jednorazový platový bonus 350 eur, ktorý by bol v štátnej správe vyplatený v januári 2022 a v samospráve do 30. júna 2022. V druhom polroku 2022 by mali zamestnanci štátu tiež nárok na 1 deň plateného voľna navyše.

Náklady na zvýšené finančné ohodnotenie by mali byť vo výške 325 miliónov eur.

Zástupcovia odborových zväzov SR si vyžiadali čas na prerokovanie tohto návrhu v rámci svojich zväzov do 8. 12. 2021 a na definitívnu dohodu sa teda ešte čaká.

Štátni zamestnanci a zamestnanci vo verejnej správe majú v zmysle kolektívnej zmluvy nad rámec podmienok v Zákonníku práce týždeň dovolenky navyše, príspevok na doplnkové a dôchodkové sporenie, jedno odstupné a odchodné navyše, skrátený pracovný čas.

Kolektívne vyjednávanie o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa sa týka všetkých štátnych zamestnancov, v oblasti verejnej služby sú to napríklad zamestnanci štátnych orgánov vykonávajúci práce vo verejnom záujme, zamestnanci samosprávy, pedagogickí a odborní zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci na školách, učitelia vysokých škôl, zdravotnícki zamestnanci, zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb, umeleckí zamestnanci. Spolu ide o takmer 250 000 zamestnancov.

Kolektívne vyjednávanie sa nepriamo týka aj ďalších zamestnancov v rámci verejného sektora, napríklad policajtov či vojakov.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno