Zmeny v zákone o azyle

0
20
ilustračná foto, zdroj: minv.sk

MV SR |MM|  Minister vnútra Roman Mikulec dnes predložil na rokovanie vlády SR návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle. Novela systémovo upravuje prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Ďalšie úpravy vychádzajú z poznatkov aplikačnej praxe a potreby zosúladenia právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie.

Najdôležitejšie zmeny:

  • upravuje sa hierarchia statusov ochrany udeľovaných cudzincom v SR – ide najmä o uprednostnenie posudzovania a poskytovania doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia pred udeľovaním azylu na účel zlúčenia rodiny, ale aj pred udeľovaním azylu z humanitných dôvodov
  • systémovo upravuje prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, pričom v jej rámci sa poskytovanie jednorazového príspevku rozšíri aj na osoby, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Popri jednorazovom príspevku bude štátnym rozpočtom garantovaný na dobu šesť mesiacov aj integračný príspevok určený na pomoc osobám s udelenou medzinárodnou ochranou na ich začlenenie do spoločnosti
  • ustanovuje sa zabezpečenie sociálneho a psychologického poradenstva a kurzu kultúrnej orientácie aj pre žiadateľov o udelenie azylu na základe ich individuálnych potrieb
  • skracuje sa lehota pre prístup žiadateľov o azyl na trh práce z deviatich na šesť mesiacov, čím sa podporí proces ich integrácie  a umožní sa im získať vlastné finančné prostriedky
  • ustanovuje sa doba, na ktorú sa žiadateľovi povolí pobyt mimo pobytového tábora (tzv. dlhodobá priepustka)

 

Vzhľadom na potrebnú dĺžku legislatívneho procesu sa účinnosť zákona predpokladá od 1. júna 2022.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno