Ministerstvo školstva predstavuje základný dokument nového vzdelávania pre základné školy

0
17
ilustračná foto

MŠVVŠ SR |MM|  Kritické myslenie, digitálne zručnosti, flexibilita a orientácia v možnostiach súčasného sveta sú oporné body pripravovanej zmeny nazvanej Vzdelávanie pre 21. storočie. Do pripomienkového konania pre odborníkov, učiteľov, rodičov a samotných žiakov vstupuje základný dokument podoby nového vzdelávania pre základné školy.

Učitelia, riaditelia a najmä rodičia dlhodobo požadujú zmeny v učení sa žiakov. Mnohí rodičia vnímajú, že deti sa učia veci, ktoré ich zbytočne stresujú a zaťažujú. Zmyslom reformy obsahu vzdelávania je, aby sa deti učili s radosťou a vo väčšej pohode. „Žiaci sa často učia množstvo poznatkov, ale nevedia ich použiť v praxi. Učivo medzi predmetmi nie je prepojené a nenadväzuje. Napríklad sa stane, že žiak má na fyzike vypočítať príklad, ale vzorec naň sa v matematike učí až o rok alebo na fyzike sa učí zrýchlený pohyb a pritom ešte nepozná kvadratickú rovnicu z matematiky,“ zdôrazňuje šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Napriek tomu, že sa v našich základných školách venuje viac ako tretina času výučbe slovenského jazyka a literatúry, čo je viac ako priemer krajín OECD, výsledky našich žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti kontinuálne klesajú a nachádzajú sa hlboko pod priemerom krajín OECD. Samotné zmeny pripravuje skupina viac ako 300 odborníkov pod vedením ministerstva školstva. „Medzi odborníkmi, ktorí zmeny pripravujú sú aj učitelia zo škôl s deťmi zo znevýhodneného prostredia, ale aj učitelia zo škôl pre nadané deti. Títo ľudia zastupujú rôznorodé skupiny, ale ich spoločným znakom je, že sú to skúsení ľudia, ktorí pretavia svoje postrehy z praxe do reality, “ priblížil minister.

Žiaci sa už nebudú iba „bifľovať“ a doslovne opakovať zapamätané učivo. Učitelia ich budú po novom viesť ku kritickému mysleniu, premýšľaniu, objavovaniu a tvorivosti potrebnej v bežných životných situáciách. Žiaci sa budú napríklad učiť porozumieť, že romantizmus v literatúre je to isté obdobie dejín ako vo výtvarnom, či hudobnom umení alebo v dejepise, k čomu žiaľ často aktuálne nedochádza. Zmeny sa prejavia aj v tom, že žiaci sa budú učiť moderne, aj s využitím počítačov, tabletov či mobilov a to nielen na hodinách informatiky.

Reforma obsahu vzdelávania je iná ako doterajšie a to najmä z dôvodu, že zmeny sa po prvýkrát realizujú zdola. Rezort školstva aktuálne spustil konzultácie plánovaných zmien vo vzdelávaní s kľúčovými odborníkmi a už koncom januára budú závery predstavené verejnosti. Rodičia, riaditelia a aj žiaci prostredníctvom Žiackeho poradného výboru ich budú mať možnosť pripomienkovať.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno