Požiar osobného motorového vozidla na Larzenkách

1
134

Dňa 28. januára 2022 pred 1. hodinou rannou bol spozorovaný požiar suchého porastu na v Seredi časť Larzenky Na miesto udalosti bola vyslaná hasičská jednotka zo Serede. Po príchode hasičov bolo zistené, že požiar zachvátil okrem suchého porastu o rozlohe 10×10 metra aj odstavené osobné motorové vozidlo. Informácie nám poskytlo KR HaZZ Trnava.

Podľa zástupcu náčelnika Mestskej polície Petra Sokola, bol vrak vozidla, ktorý sa nachádzal v časti Larzenky dlhodobo odstavený na Dolnomajerskej ul. Vozidlo malo platnú STK a EK do konca januára 2022 a z toho dôvodu mohlo byť odstavené na parkovisku. Dňa 26.1.22 bolo vozidlo z parkoviska odstránené, ale žiaľ neznáma osoba vozidlo premiestnila 27.1. práve do časti Larzeniek, kde bolo vozidlo 28.1.22 o 1,00 hod. podpálené.

“Na lokalizácia a likvidáciu bol použitý jeden vysokotlakový prúd. Po uhasení požiaru bolo požiarovisko odovzdané polícií. Požiar, ktorý zapríčinila nedbalosť a neopatrnosť dospelých, spôsobil škodu vo výške 150 €. Pri udalosti neprišlo k zraneniu,” uviedla Lenka Košťálová z KR HaZZ Trnava.

Lustráciou bolo zistené, že majiteľom vozidla je občan z Bohdanoviec nad Trnavou, ktorý bol kontaktovaný a oboznámený s danou situáciou. “Majiteľ sa v pondelok dostavil na MsP, kde uviedol, že vozidlo v minulosti zapožičal občanom srbskej národnosti, na ktorých sa už nevie nakontaktovať. Nemal vedomosť ani o tom, že vozidlo sa nachádza v Seredi. S majiteľom bol dohodnutý odťah a doriešenie veci,” ozrejmil Peter Sokol. Majiteľ podľa dohody vozidlo z miesta udalosti odstránil.

1 komentár

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno