Otvorenie stránkových pracovísk oddelení cudzineckej polície PZ pre vybrané životné situácie

0
17

Prezídium PZ SR |MM| Od zajtra, 23. marca 2022, Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ otvára stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície PZ pre nasledovné životné situácie:

 

 1. Pondelok, streda, piatok: od 07,30 h do 15,30 h

budú vybavované žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

 

 1. Utorok, štvrtok: od 07,30 h do 15,30 h

budú vybavované žiadosti o vydanie dokladu o pobyte pre osoby – vodičov medzinárodnej kamiónovej alebo autobusovej dopravy, ktorých platnosť pobytu bola/je predĺžená z dôvodu:

 • krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID 19,
 • vojnového stavu na Ukrajine („LEX Ukrajina“).

Upozorňujeme, že v každom prípade je potrebné využívať objednávací systém (na stránke Ministerstva vnútra SR); inak žiadosti nebudú vybavené. 

Taktiež upozorňujeme, že vybavenie životnej situácie „vydanie dokladu o pobyte“ bude možné len v prípade doručenia vydaného dokladu o pobyte na adresu, čo je spojené so zaplatením doplnkového správneho poplatku za doručenie (3 €).

Z dôvodu potreby riešenia súčasnej vyťaženosti jednotlivých oddelení cudzineckej polície PZ v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou vojnovým stavom na Ukrajine, sa otvárajú veľkokapacitné registračné centrá na vybavovanie žiadostí o dočasné útočisko, a preto sa úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ snaží postupne uviesť stránkové pracoviská oddelení cudzineckej polície PZ do štandardného režimu. 

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ sa ospravedlňuje za komplikácie spôsobené dočasným uzavretím oddelení cudzineckej polície PZ a ubezpečuje, že nie je dôvod na obavy zo zániku pobytového statusu na území Slovenskej republiky, nakoľko novela zákona o pobyte cudzincov počíta s takýmito situáciami, a to tak, že každý pobyt je automaticky predĺžený až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie. 

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ bude naďalej pracovať na rozšírení počtu životných situácií, ktoré bude možné vybaviť na stránkových pracoviskách s ohľadom na vývoj migračnej krízy spôsobenej vojnovým stavom na Ukrajine.

Naďalej platí, že v prípade akýchkoľvek iných životných situácií je možné obrátiť sa na príslušné riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície (Bratislava, Banská Bystrica a Prešov) so žiadosťou o výnimku na podanie takejto žiadosti na oddelení cudzineckej polície PZ, ktorú je potrebné dôkladne odôvodniť.

Zároveň informujeme, že oddelenia cudzineckej polície PZ pri registrácii dočasného útočiska prechádzajú z nepretržitého režimu 24/7 na dvanásťhodinový režim od 07.00 do 19.00 h. Veľkokapacitné registračné centrá (Michalovce, Humenné a Nitra) budú žiadateľov o dočasné útočisko vybavovať naďalej v nepretržitom režime 24/7.

 

Čo je možné vybaviť na oddeleniach cudzineckej polície PZ:

Bratislava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Ružomberok, Rimavská Sobota

 • Registrácia dočasného útočiska – Pondelok až Nedeľa od 07.00 do 19.00 h
 • Stránkové pracovisko pre hore uvedené životné udalosti – Pondelok až Piatok od 7.30 do 15.30 h.

Nové Zámky, Nitra

 • Registrácia dočasného útočiska – vykonáva sa na VKC Nitra
 • Stránkové pracovisko pre hore uvedené životné udalosti – Pondelok až Piatok od 7.30 do 15.30 h

Dunajská Streda, Trnava,

 • Registrácia dočasného útočiska – Pondelok až Nedeľa od 07.00 do 19.00 h – vybavovať sa budú len tehotné ženy, rodiny s deťmi (len v prípadoch, kde bude minimálne jedno dieťa vo veku do 6 rokov), starí ľudia nad 65 rokov a iné zraniteľné osoby – pre ostatné osoby bude zabezpečená preprava na VKC Nitra,
 • Stránkové pracovisko pre hore uvedené životné udalosti – Pondelok až Piatok od 7.30 do 15.30 h

 

Michalovce

 • Registrácia dočasného útočiska – vykonáva sa na VKC Michalovce
 • Stránkové pracovisko pre hore uvedené životné udalosti – Pondelok až Piatok od 7.30 do 15.30 h

Prešov, Košice

 • Registrácia dočasného útočiska – Pondelok až Nedeľa od 07.00 do 19.00 h – vybavovať sa budú len tehotné ženy, rodiny s deťmi (len v prípadoch, kde bude minimálne jedno dieťa vo veku do 6 rokov), starí ľudia nad 65 rokov a iné zraniteľné osoby – pre ostatné osoby bude zabezpečená preprava na VKC Michalovce alebo VKC Humenné,
 • Stránkové pracovisko pre hore uvedené životné udalosti – Pondelok až Piatok od 7.30 do 15.30 h

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno