Envirorezort štartuje Zelený vzdelávací fond

0
10

Na rok 2022 je vyčlenených 150 000 eur z Environmentálneho fond

SAŽP |MM|  Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) po zásadných zmenách spúšťa 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Jeho cieľom je naďalej podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. Zmena nastala hlavne v spôsobe financovania. V tomto ročníku bude podpora zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) poskytnutá formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu v celkovej výške 150 tisíc eur.

Zmenu je možné zaregistrovať aj v oprávnených žiadateľoch. K občianskym združeniam a  nadáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním pribudnú aj štátne školy.

Podpora je určená na výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov zamerané na témy ako sú: odpady a prechod na obehové hospodárstvo, zmierňovanie a prispôsobovanie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a ochrany ovzdušia, podpory a ochrany biodiverzity, vrátane spolužitia s karpatskými šelmami.

Jednotlivé projektové zámery fond podporí sumou od 1.000 eur do výšky 5.000,-EUR s DPH pri dodržaní podmienky minimálne 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

Všetky podrobnosti nájdete na stránke: https://zelenyvzdelavacifond.sk/

 

 

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno