Slovensko sa stalo pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA)

0
15

MŠVVŠ SR |MM|  Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na uzavretie Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a ESA. Pridružené členstvo v ESA otvorí nové možnosti vedcom, firmám, startupom, ale aj študentom. Pre Slovensko to predstavuje nie len nové pracovné príležitosti, ale ponúka rovnako možnosti na transformáciu slovenského hospodárstva, rozvoj jeho inovačného potenciálu a možnosť spolupráce na vesmírnom výskume či participáciu v ESA programoch.

Pridruženým členstvom sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský vesmírny sektor, ktorý bude môcť začať naplno využívať svoje medzinárodné kontakty nadobudnuté aj vďaka aktivitám Slovenskej vesmírnej kancelárie.

„Slovensko má vo výskume vesmíru dlhú tradíciu a aktívne sa podieľa aj na výskume vesmírnej fyziky a astronautike. Status pridruženého člena ESA prinesie Slovenskej republike možnosť zapojiť sa do zvýšeného objemu projektov, posilnenie nášho výskumného potenciálu a nové možnosti pre slovenské firmy. Tie sa budú môcť zapojiť do transformácie ekonomiky a získajú tak možnosť byť dodávateľmi alebo subdodávateľmi dodávateľov ESA,“ približuje štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.

Slovensko tak v praxi získa nové kontrakty pre slovenské subjekty v oblasti vesmírnych technológií a výskumu, bude môcť spolupracovať na vesmírnom výskume a participovať na programoch ESA, bude mať možnosť sa priamo zapájať do tendrov a výziev ESA či dodávateľských reťazcov. Prinesie to tiež pracovné príležitosti pre slovenských odborníkov a podporu pre slovenské startupy, malé a stredné podniky.

Slovenská republika spolupracuje s ESA už od roku 2010 a dlhodobo preukazuje záujem o vesmírne aktivity a pochopenie ich významu a dôležitosti pre ďalší rozvoj vesmírneho ekosystému a budovania vesmírnej infraštruktúry na Slovensku.

ESA pozitívne vníma pokrok Slovenska v rámci vesmírneho výskumu, akým je napríklad vznik Vesmírnej kancelárie na MŠVVaŠ SR a taktiež vyzdvihuje aktivity SR v danej oblasti, medzi ktoré patrí vybudovanie štruktúr medzirezortnej spolupráce.

Európska vesmírna agentúra (ESA) vznikla v roku 1975 a je jedným z kľúčových aktérov vo vesmírnom priestore. ESA zastrešuje vesmírne projekty v Európe a združuje 22 štátov, medzi ktorými sú napríklad aj naši susedia Rakúsko a Česká republika.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno