MV SR: Samosprávam sa preplatí takmer 1,2 mil. eur za výdavky v súvislosti s testovaním počas pandémie

0
12

MV SR |MM| Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec dnes predložil na rokovanie vlády návrh na úhradu výdavkov v súvislosti s testovaním obyvateľstva počas mimoriadnej situácie účinnej od 12. marca 2020  z dôvodu pandémie COVID-19.

Vláda dnes materiál z dielne ministerstva vnútra schválila.

O refundáciu nákladov požiadalo  15 miest, 15 mestských častí a 111 obcí v územnej pôsobnosti 21 okresných úradov.

Okresné úrady v zmysle vyhlášky MV SR č. 599/2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch  na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu overili správnosť, oprávnenosť a primeranosť skutočne vynaložených nákladov na testovanie.  Na základe toho štát obciam a mestám preplatí výdavky v sume  1 194 123,53 eur.

„Po dôslednom spracovaní veľkého množstva dokumentov, potvrdení o splnení úloh, ako aj dokladov o spotrebe materiálu a energií,  môžeme konečne pristúpiť k refundácii výdavkov za testovanie. Chcem poďakovať samosprávam za obrovské nasadenie a zodpovednosť, ktorými prispeli k záchrane ľudských životov,“ skonštatoval minister vnútra Roman Mikulec.

Vláda už v tomto a minulom roku  preplatila samosprávam výdavky za záchranné práce počas pandémie za viac ako 10  miliónov eur:

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno