Rekonštrukcia futbalového štadióna – otázky a odpovede 1.časť  

0
128
ilustračná foto, archív SOL

Ing. Mária Jandová, člen finančnej a majetkovej komisie / V našom meste v poslednom čase medzi obyvateľmi veľmi rezonuje otázka rekonštrukcie mestského FŠ a keďže sa mi , ako členovi finančnej a majetkovej komisie, naskytla možnosť priamo sa opýtať konateľa SMS , tak som túto možnosť využila. Za podpory predsedu komisie Ing.Horvátha / za čo mu touto cestou ďakujem /boli otázky zaslané priamo konateľovi Ing. Andrášikovi.

Keďže otázok bolo samozrejme viac, odpovede som sa rozhodla zverejniť postupne a pridať k nim môj osobný pohľad.

Celý „projekt“ rekonštrukcie štadiona sa začal už v roku 2019, čomu samozrejme predchádzala dlhosiahla komunikácia ŠKF s mestom za zatvorenými dverami.

Prvýkrát sa rokovalo o rekonštrukcii na zasadnutí MsZ dňa 19.06.2019, kde bol schválený zámer rekonštrukcie FŠ. Na MsZ konanom dňa 28.10.2019 bola predložená „ Informatívna správa o príprave a realizácii projektov – Financovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia FŠ . „

Podotýkam, že na obidvoch zasadnutiach MsZ prebiehala búrlivá diskusia, nakoľko bolo strašne veľa otázok zo strany poslancov, ale odpovede boli nepostačujúce. Nikto samozrejme nemal problém so samotnou rekonštrukciou, ale s rozsahom prác, financovaním, samotným predmetom rekonštrukcie a termínmi. Mať v Seredi prvoligový štadión bola odvážna idea, ktorá nakoniec aj tak dopadla. Išlo sa bezhlavo, bez akejkoľvek verejnej diskusie, bez akejkoľvek prezentácie obyvateľom mesta. A samozrejme to nebolo zadarmo a toho sa týka práve prvá otázka na Ing Andrášika.

 

Tu je list, ktorý bol zaslaný p. konateľovi :

 

Vážený pán konateľ,

medzi občanmi nášho mesta dlhodobo rezonujú otázky ohľadom „ Rekonštrukcie

mestského futbalového štadióna „.

Pýtajú sa občania, pýtajú sa poslanci, pýtajú sa členovia komisii, ale k riadnej a

uspokojivej odpovedi sa verejnosti stále nepodarilo dostať. Z rozpočtu mesta boli

vyčlenené finančné prostriedky ako minulý rok tak aj tento rok, bola poskytnutá

finančná dotácia zo štátu ale relevantné verejné informácie stále chýbajú.

Keďže sa stále nie je možné dopátrať k reálnym informáciám, poprosím o informácie,

ktoré zaujímajú veľkú časť občanov nášho mesta.

Poprosím zverejniť aktuálne platnú vizualizáciu budúceho zrekonštruovaného

futbalového štadióna.

Poprosím odpovede na nasledovné otázky :

  1. Koľko stála projektová dokumentácia na prvoligový štadión aj so všetkými

schvaľovacími procesmi a z akých finančných prostriedkov bola financovaná ?

Odpoveď:

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na rekonštrukciu štadióna vypracovaná

firmou Ona studio s.r.o. bola mestom Sereď obstaraná verejným obstarávaním v sume

26 940,00€. Suma bola hradená z rozpočtu mesta Sereď.

Projektová dokumentácia pre búracie povolene, vypracovaná firmou Ona studio s.r.o. bola

objednaná mestom Sereď v sume 4 200,00 €. Suma bola hradená z rozpočtu mesta Sereď.

Projektová dokumentácia vypracovaná pre územné rozhodnutie na rekonštrukciu štadióna

vypracovaná firmou Stavokov Projekt s.r.o., bola Správou majetku Sereď s.r.o. obstaraná

verejným obstarávaním v sume 30 000,-.€. Suma bola hradená z dotácie MF SR

.

Projektová dokumentácia vypracovaná pre stavebné povolenie na rekonštrukciu štadióna

vypracovaná firmou Stavokov Projekt s.r.o., bola Správou majetku Sereď s.r.o. obstaraná

verejným obstarávaním v sume 69 000,- €. Suma bola hradená z dotácie MF SR.

Na schvaľovacie procesy (vyjadrenia príslušných správcov sieti a úradov, svetlotechnické

posudky, akustické posudky, dopravné štatistiky) bolo celkovo minutých 14 000,- €. Suma bola hradená z dotácie MF SR.

 

  1. Koľko stála projektová dokumentácia na momentálne schvaľovaný futbalový štadión a z akých finančných zdrojov bola financovaná ?

Odpoveď:

Momentálne pracujeme s projektovou dokumentáciou vypracovanou firmou Stavokov Projekt s.r.o..

 

Moja reakcia na odpoveď.

Farebne sú zvýraznené sumy za projektovú dokumentáciu.

MsZ bola odsúhlasená iba PD na architektonickú štúdiu s predpokladanou hodnotou zákazky 24 850 EUR bez DPH .

Podotýkam, nebola zverejnená žiadna vizualizácia, ani žiadna verejná diskusia, či  naše mesto potrebuje a vie prefinancovať výstavbu prvoligového štadióna.

Pýtam sa, koľko finančných prostriedkov bolo zbytočne použitých na PD, ktorá nikdy nebude použitá?

Poslanci mali informácie iba o vypracovaní PD v hodnote 24 850 EUR bez DPH. Všetko ostatné sa riešilo iba vrámci SMS sro., predpokladám za silnej účasti ŠKF. Je to transparentné konanie zo strany SMS sro ?

Chce mi niekto tvrdiť, že skúsená projektantská kancelária investorovi  nepovie : „ Tak vieš čo, prvoligový štadión sa do takejto obytnej zóny nezmestí, nie je tam ani obslužná infraštruktúra, nehovoriac o množstve parkovacích miest, či záchytného parkoviska, úzkej prístupovej cesty , problémového osvetlenia, hluku atď . ??? „

To vážne aj na základe takýchto zásadných otázok niekto rozhodol ísť do takejto  rekonštrukcie ?

Kto je zodpovedný za takéto mrhanie finančnými protriedkami  ? Kto je zodpovedný za zatajovanie skutočností ? Prečo sa nepredložil poslancom, resp. odborným komisiám  poriadny materiál s detailami rekonštrukcie ?

Predkladateľmi materiálov do MsZ bol projektový manažér Ing. Bíro ,MUDr. Bucha a Ing. Krajčovič.

 

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno