Preventívno-bezpečnostná akcia na Orave

0
4

KR PZ Žilina |MM|   Na základe analýzy vývoja bezpečnostnej situácie na úseku verejného poriadku a na úseku ochrany mládeže pred alkoholizmom policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne vykonali z piatka 24. júna na sobotu 25. júna v dobe od 23.00 hodiny do 04.00 hodiny v spolupráci s príslušníkmi Mestskej polície Námestovo a pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo preventívno-bezpečnostnú akciu vo vytipovaných štyroch nočných zábavných podnikoch v Námestove.

Akcia bola zameraná najmä na dodržiavanie zákazu predaja a podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov, kontrolu dodržiavania verejného poriadku, pátranie po omamných a psychotropných látkach, pátranie po hľadaných a nezvestných osobách a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti.

Počas akcie policajti skontrolovali 74 maloletých a mladistvých osôb a u 14 z nich (vo veku od 14 do 17 rokov) zistili vykonanými dychovými skúškami požitie alkoholu. Najvyššia hodnota po prepočte 1, 67 promile alkoholu bola zistená u 16 ročného dievčaťa. Dve maloleté osoby do 15 rokov sa zdržiavali bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávali alkoholické nápoje. Ďalej boli zistené dve osoby a dva podniky, ktoré mali podať alkohol neplnoletým osobám.

Všetky zistené prípady budú oznámené na príslušný obecný, respektíve mestský úrad.

Akcie tohto druhu bude polícia v nepravidelných intervaloch vykonávať aj naďalej  v pôsobnosti celého Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno