Rekonštrukcia futbalového štadióna – otázky a odpovede 2.časť

0
30
ilustračná foto, archív SOL

Ing. Mária Jandová, člen finančnej a majetkovej komisie / Na úvod pokračovania v sérii odpovedí Ing. Andrášika na moje otázky je potrebné uviesť pár informácii.

Určite ste si všimli článok „ Príbeh rekonštrukcie nášho prvoligového štadióna „ p. Ševečeka, člena DR SMS s.r.o.  Tento článok bol napísaný na základe otázok, ktoré boli zaslané Ing. Andrášikovi – konateľovi SMS s.r.o. Keďže vedeli, že odpovede na moje otázky pravdepodobne  budú zverejnené, p. Ševeček potreboval uverejniť článok skôr, ale sú to v podstate odpovede na moje otázky. Som ale z toho dosť v pomykove, kto vlastne odpovede vypracovával – zaslané  konateľovi, zverejnené členom DR.  Nie je neskoro na uverejnenie takéhoto článku zo strany DR SMS s.r.o. ?

Ale vráťme sa k ďalším mojim otázkam 3 a 4 , ktoré boli zaslané p. konateľovi :

  1. Aký typ futbalového štadióna sa ide v našom meste budovať /- druholigový,

treťoligový …/ ? Koľko bude miest na sedenie ?

Odpoveď:

Momentálne je naprojektovaná rekonštrukcia štadióna v nasledovnom rozsahu:

SO 101 Západná tribúna

SO 102 Prípojka verejného vodovodu

SO 103 Vodovod areálový

SO 104 Prípojka splaškovej verejnej kanalizácie

SO 105 Kanalizácia splašková areálová

SO 106 Dažďová kanalizácia vnútroareálová

a)dažďová voda z parkovísk cez ORL do vsakovacích košov

b)dažďová voda čistá zo strechy tribúny SO 101 (prípojka k studniam)

SO 107 Vsakovacie studne

a)dažďová voda z parkovísk cez ORL

b)dažďová voda čistá zo strechy tribúny SO 101

SO 108 Pripojovací plynovod

SO 109 Plynovod areálový

SO 111 Rozvody NN vnútroareálové

SO 114 Vonkajšie vnútroareálové osvetlenie parkoviska

SO 115 Parkoviská a spevnené plochy

SO 116 Sadovnícke úpravy

SO 119 Požiarna nádrž 35m3

Miest na sedenie podľa projektovej dokumentácie bude 380. Kapacita tribúny je žiaľ v zmysle

STN obmedzená počtom parkovacích miest.

 

  1. Aký je aktuálny rozpočet na rekonštrukciu štadióna podľa aktuálne schvaľovanej

projektovej dokumentácie ?

Odpoveď:

Predpokladané náklady na rekonštrukciu štadióna v rozsahu aktuálnej PD pre stavebné povolenie sú 3 000 000€ s DPH. Výsledná suma závisí od verejného obstarávania. Podľa výsledku verejného obstarávania budú realizované len práce do výšky finančného krytia.

Moja krátka reakcia :

Z uvedeného zasa vôbec nie je nič jasné.

Na portáli UVO  je zverejnené VO na zákazku „ Rekonštrukcia futbalového štadióna v meste Sereď „ , kde je možné nájsť priložené dokumenty.

Z dokumentov vyplýva, že je vyhlásené VO na Hrubú stavbu západnej tribúny

/ podotýkam hrubú stavbu  /, kanalizáciu splaškovú a dažďovú .

Predpokladaná hodnota zákazky :

Celková predpokladaná hodnota 2 215 675,47 EUR bez DPH

Z  uvedeného mi vyplýva, že v zákazke sa nerieši plynovod, osvetlenie , parkoviská,  sadovnícke úpravy a požiarna nárdrž.

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440339

Čo je ale zaujímavé, že 23.5.2022 bolo VO zrušené .

Čo sa  stalo ? Túto otázku som mailom položila aj Ing. Andrášikovi. Možno to ale vie p. Ševeček a zverejní aj túto informáciu .

Ďalšou zákazkou VO sú ďalšie búracie práce / zasa podotýkam okrem iného aj búranie tribúny a šatní /. Z toho mi vyplýva, že nebude rekonštrukcia tribúny, ale výstavba úplne novej tribúny.

Predpokladaná hodnota zákazky / búracie práce / : 320 391,92 Eur bez DPH

Neviem, ale nech počítam ako počítam , zatiaľ hodnota VO je cca 2.5 mil EUR bez DPH.

SMS s.r.o. momentálne nemá k dispozícii celú hodnotu a keď budú čakať ďalší polrok, tak cena narastie a ťažko povedať o koľko.

Stále visí vo vzduchu dofinancovanie ostatných zatiaľ ani nesúťažených objektov. Nehovoriac o dokončení hlavnej tribúny a šatní  / vysúťažená len hruhá stavba / .

Hovorí sa stále síce o 4 miliónoch, ale v hre je momentálne stále iba štátna dotácia v sume 1 887 tis.  a  550 tis. dotácia z mesta.

Myslíte si, že máme skutočne odpovede na všetky otázky ? Čo sa zasa deje, že  VO na rekonštrukciu bolo zrušené ? Chýbajú zasa nejaké schvaľovacie povolenia ?

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno