Zaujímavosti z reštaurátorského výskumu

0
4

OZ Vodný Hrad / O začatí obnovy portálu kaštieľa v Seredi, ktorú iniciovalo občianske združenie VODNÝ HRAD vyhlásením zbierky už informovali všetky regionálne média.

Začatiu obnovy predchádzalo vypracovanie odbornej reštaurátorskej dokumentácie, ktorú financovalo naše združenie. Následne bolo na podnet poslanca Ondreja Kurbela väčšinou poslancov odsúhlasené spolufinancovanie obnovy portálu mestom.

Z odborného výskumu Vám chceme predstaviť pár zaujímavostí.

Pri rozbore vzorky horniny z renesančného portálu bolo zistené, že je vysekaný z jemnozrnného pieskovca. Z historického hľadiska sa veľké množstvo lomov na stavebný pieskovec nachádzalo v oblasti Piešťan, Banky a Sokoloviec. Ale zloženie horniny použitej na portáli seredského kaštieľa je odlišné. Geochemik RNDr. Lipovský preto označil miesto ťažby tohto použitého pieskovca za neznáme. Možné bolo iba konštatovať, že hornina bola vyťažená v oblasti termálnych vôd.

Ďalšia pozoruhodnosť je zachovaný drevený dubový trám z čias výstavby portálu okolo roku 1600. Dlhé roky bol trám skrytý pod omietkou a trstinovou rohožou. Aj jeho ošetrenie bude súčasťou reštaurovania.

Pri odbornej demontáži sa potvrdil náš predpoklad o existencii kamenných odrazníkov, ktoré sa našli pod betónom v prejazde kaštieľa. Ich funkciou bolo odrážať kolesá vozov, aby nepoškodzovali portál. Pod odrazníkmi by sa mali ešte nachádzať kamenné konzoly zdvíhacieho mosta cez priekopu pred vstupnou bránou pôvodného vodného hradu. Najbližšiu analógiu s naším portálom v regióne nájdeme na kaštieli v Šali.

Ak budú reštaurátorské práce prebiehať bez neočakávaných problémov, dúfame v ich ukončenie obnovy do vianočných dní.

zdroj: Občianske združenie Vodný Hrad Fb

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno