Ukladanie odpadu v chránenom území sa nevyplatilo

0
4

Prezídium PZ SR |MM|  Enviropolicajti oddelenia Bratislava odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ vzniesli obvinenie 58 ročnému M. J. za trestný čin neoprávnené nakladanie s odpadmi.

Obvinený muž mal minimálne od roku 2018 do začiatku augusta tohto roka v katastri obce Devínska Nová Ves, na pozemkoch, ktoré sú súčasťou ochranného pásma Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla a platí 3. stupeň ochrany, ukladať rôzny odpad v objeme viac ako 300 m3. Škodu, ktorú týmto konaním spôsobil, experti vyčíslili na viac ako 10 000 eur.

Enviropolícia upozorňuje občanov, že manipulácia a nakladanie s odpadmi je upravené viacerými medzinárodnými a vnútroštátnymi predpismi a je zakázané umiestňovanie odpadov na miesta, ktoré nie sú na tento účel určené.

V prípade protiprávneho nakladania s odpadmi sa občania vystavujú riziku pokuty a v prípade spáchania trestného činu aj vážnejším postihom za takéto konanie. Rovnako je dôležité si uvedomiť, že v prípade neodhalenia páchateľa takto uloženého odpadu vo väčšine prípadov znáša náklady na jeho odstránenie a zneškodnenie štát alebo obec – čiže občania, ktorí tento stav nespôsobili.

Vyzývame občanov, aby každé podozrivé konanie tohto druhu bezodkladne oznámili orgánom odpadového hospodárstva (obec, okresný úrad, Slovenská inšpekcia životného prostredia) alebo polícii na č. 158.

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno