Polstoročnica Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Seredi

0
77

Dňa 18. augusta 2022 sa v estrádnej sále Domu kultúry konala oslava 50. výročia založenia Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Seredi. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja pod vedením predsedu Jozefa Viskupiča, zástupcovia mesta Sereď pod vedením viceprimátora Ľubomíra Veselického, zástupcovia patrnerských Domov dôchodcov a domovov sociálnych služieb a spolupracujúcich firiem. Pozvanie prijali aj bývalí a súčasní zamestnanci zariadenia a v neposlednom rade boli prítomní i dlhoroční klienti s rodinnými príslušníkmi.

Z histórie zariadenia

Domov dôchodcov bol odovzdaný do prevádzky v roku 1972. V tom čase išlo o prízemnú budovu, ktorá bola rozdelená na štyri pavilóny. Absenciou zariadenia pre mentálne postihnutých dospelých v okrese Galanta, zriadili v seredskom domove dôchodcov v roku 1990 oddelenie so zvýšeným psychiatrickým dohľadom. V roku 2002 sa zariadenie pretransformovalo na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých. Od roku 2016 sa rozšírila forma poskytovanej služby o špecializované zariadenie.

V súčasnosti sa teda v kombinovanom zariadení poskytujú tieto druhy a formy sociálnej služby: domov sociálnych služieb s kapacitou 45 miest, zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 miest a špecializované zariadenie s kapacitou 30 miest.

Za dobu existencie zariadenia sa tu vystriedalo niekoľko riaditeľov: Ján Horváth (1972 – 1979), Ján Slaninka (1979 – 1982), Michal Kiradžiev (1982 – 1984), Dorota Burianová (1984 – 1997), Mgr. Anna Krčmáriková (1997 – 2012), Mgr. Marta Némethová (2012 – 2019). V súčasnosti je od roku 2019 riaditeľkou Mgr. Milada Floriánová. Pod vedením každého z nich sa rokmi zariadenie menilo, modernizovalo a mnohí klienti tu našli skutočný druhý domov.

Polstoročnica zariadenia

Päťdesiat rokov existencie DD a DSS v Seredi je úctihodné číslo a zaslúži si aj patričnú veľkolepú oslavu. Každý z minulých aj súčasných zamestnancov tu počas rokov zanechal kus seba. Pracovať v takomto zariadení si totiž vyžaduje empatiu a obetavosť. Podľa riaditeľky Milady Floriánovej sú to ľudia výnimoční, ktorí denne dokazujú aké majú veľké srdce. Ďalej povedala: „V zariadení sa snažíme vytvoriť bezpečné a spoľahlivé prostredie, aby mali naši klienti vždy dôvod na úsmev a aby žili v zariadení, v rámci možností plnohodnotný život. Našim spoločným cieľom je spokojný a šťastný klient.“

Predseda TTSK Jozef Viskupič zaželal k 50. výročiu nielen všetko najlepšie, ale aj aby polstoročnica zariadenia znamenala ďalších úspešných päťdesiat rokov existencie. Povedal: „Napriek fyzicky aj psychicky náročnému povolaniu sú to práve zamestnanci, ktorí kvalitu sociálnej starostlivosti udržiavajú už päťdesiat rokov na vysokej úrovni. Okrem toho, veľké odhodlanie pomáhať prejavili aj počas pandémie a vieme, že práve sociálne zariadenia to mali nadmieru náročné. Každému jednému zamestnancovi patrí veľká VĎAKA A UZNANIE. Klientom zariadenia tvoríte druhý domov, prostredie plné dôvery, vzájomného rešpektu a profesionálnej odbornosti.“ 

Viceprimátor Ľubomír Veselický v príhovore vyzdvihol prácu zamestnancov zariadenia a taktiež zaželal DD a DSS do ďalších rokov všetko najlepšie. Zároveň povedal, že samospráva mesta Sereď pomáha každej organizácii, ktorá o pomoc požiada. Vyjadril presvedčenie, že tomu bude tak aj v budúcnosti. Výnimkou nikdy nebolo a verí, že ani nebude DD a DSS v Seredi.

Oceňovanie

Počas slávnostného podujatia boli ocenení dlhoroční zamestnanci DD a DSS, ktorí svojou prácou pomáhali zabezpečovať chod zariadenia. Ocenení boli aj bývalí riaditelia, z ktorých si poďakovanie osobne prišli prevziať Dorota Buriánová a Anna Krčmáriková. Zamestnancom roka 2021 sa na základe hlasovania pracovníkov zariadenia stala Hermína Motyčáková. Počas podujatia viackrát slová vďaky smerovali k zamestnancom zariadenia. Prekvapenie ale čakalo aj samotnú riaditeľku Miladu Floriánovú. Veľkú kyticu kvetov jej venovali práve zamestnanci za láskavosť, spravodlivosť a obetavosť s akou vedie DD a DSS.

Prezentácia, kultúrny program a tombola

Podujatie spestrila aj videoprezentácia, v ktorej sa prítomní dozvedeli informácie z histórie aj súčasnosti DD a DSS, fotografie všetkých previedli interiérom aj exteriérom zariadenia a ukázali bežný život klientov aj starostlivosť o nich. Bonusom bola aj tombola, v ktorej ceny od sponzorov boli náhodným losovaním odovzdané súčasným zamestnancom zariadenia. Podujatie spestril aj kultúrny program. Zahrala skupina Radosť z Detvy, Seredskí ZTPÁCI aj malá speváčka ľudových piesní Ivanka. Záver patril pohosteniu a voľnej zábave.

V týchto chvíľach zariadenie začína písať históriu ďalšej polstoročnice. Zamestnanci sa vrátili k svojim bežným povinnostiam a starostlivosti o tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Klientom vytvárajú prostredie, v ktorom nachádzajú druhý domov, lásku a opateru.