SDCR 2022: Po stopách mýtov Novohradu s NMG

0
7

Novohradské múzeum a galéria, kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja, vás pozýva na podujatie pri príležitosti Svetového
dňa cestovného ruchu: „Po stopách mýtov Novohradu“, ktorý organizujeme v
spolupráci s OOCR Novohard a Podpoľanie.

V súvislosti so Svetovým dňom cestovného ruchu a v spolupráci s OOCR
Novohrad a Podpoľanie sme sa rozhodli tento rok prepojiť duchovnú
kultúru s obcami a miestami v Novohradu, ku ktorým sa viažu povery a
poverové bytosti. Vybrali sme 6 obcí, v ktorých sme umiestnili
interaktívne info pointy. Môžete si na nich prečítať etnografický rozbor
poverovej bytosti a vypočuť audioukážku povesti, po načítaní QR kódu.
Návštevníci daných miest a obcí (Uhorské, Ľuboreč, Rapovce, Tuhár,
Budiná, Málinec) sa môžu zapojiť do súťaže prostredníctvom zbierania
„hesiel“, ktoré sú pri jednotlivých tabuliach. Súťaž potrvá do 27.9.
2022.

Harmonogram programu v NMG 27.9.2022:
– 09:00 – 18:00 možnosť prísť si pre darčeky a prezrieť si výstavu
„Novohradských beštií“ v rámci výstavného priestoru chodba
– 09:00 – 18:00 megaomaľovánky a skicovanie beštií pre rodiny s deťmi
– 09:00 – 16:00 prezentácia aktivít OOCR Novohrad – Podpoľanie za rok
2022

– 10:00 – 12:00 čítanie s Hanou Koškovou (primárne pre školy)
– 14:00 – 16:00 Na slovíčko so spisovateľkou Hanou Koškovou, významnou
novohradskou spisovateľkou
– 15:30 – 17:00 Novohradská veštba (OOCR Novohrad-Podpoľanie a
Regionálny produkt Novohrad)
– 17:00 – 18:00 O ľudovom „horore“ a poverových bytostiach

 

SDCR 2022 v NMG plagát A2

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno