MV SR: Vláda schválila predĺženie obdobia vyplácania príspevku za ubytovanie odídenca fyzickým osobám, mení sa aj jeho výška

0
20

MV SR |MM|  Ministerstvo vnútra reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti s dlhodobejším ubytovaním pre odídencov z Ukrajiny. Vláda dnes na svojom rokovaní schválila upravujúce nariadenie (č. 218/2022 Z. z.) o poskytovaní príspevku za ubytovanie na základe zákona o azyle, ktoré predložil minister vnútra Roman Mikulec.

Poskytovanie príspevku za ubytovanie pre fyzické osoby bude možné do 28. februára 2023, čím nariadenie zároveň kopíruje dĺžku platnosti štatútu dočasného útočiska.

Nariadenie taktiež zvyšuje sumu poskytovaného príspevku z 8 eur na 10 eur za dospelú osobu a zo 4 eur na 5 eur za osobu mladšiu ako 15 rokov, čo predstavuje zvýšenie o 25 %.

„Zvýšením poskytovaného príspevku chceme tiež v tejto chvíli motivovať poskytovateľov tohto typu ubytovania, s prihliadnutím na zvyšujúce sa náklady na jeho poskytovanie. Tento model poskytovania ubytovania odídencom je výhodnejší z hľadiska nákladov štátu, pomáha slovenským domácnostiam a súčasne je optimálny aj pre integráciu odídencov, čo je naším hlavným cieľom,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

Schválená zmeny tiež zvyšuje súhrnné sumy za ubytovanie odídencov za kalendárny mesiac v závislosti od počtu obytných miestností pomerne k zvýšeniu príspevku za ubytovanie odídenca za jednu noc. Pôvodné súhrnné sumy sa zvyšujú o 25% a sú zaokrúhlené na celé desiatky.

„Na účty samospráv ministerstvo vnútra poslalo za uplynulý mesiac 5,34 milióna (presne 5340 830) eur,“ povedal minister Roman Mikulec.

Problematikou integrácie sa aj naďalej zaoberá medzirezortný Riadiaci výbor pre migráciu a azyl, ktorý pod vedením Migračného úradu MV vypracoval dokument Stratégie riadenej integrácie odídencov a odídenkýň z Ukrajiny v podmienkach Slovenskej republiky.

„Každý krok, ktorý ministerstvo vnútra a ďalší partneri vykonávajú v rámci integrácie odídencov a odídenkýň z Ukrajiny, má ambíciu vytvoriť im také podmienky, aby sa čo najskôr mohli osamostatniť a byť nezávislými od podpory štátu, či iných neštátnych inštitúcií. Už teraz sú mnohí z nich zamestnaní a spolupodieľajú sa tak na vytváraní hodnôt pre Slovensko, pre každého z nás. Materiál o integrácii predložíme na rokovanie vlády čoskoro,“ uzavrel Ján Orlovský, riaditeľ Migračného úradu.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno