Slovenskí policajti svoje poslanie v Chorvátsku splnili aj toto leto

0
5

Prezídium PZ SR |MM|  Vzhľadom na veľmi úspešné pôsobenie slovenských policajtov v Chorvátsku, Prezídium Policajného zboru tam aj tento rok vyslalo ôsmich policajtov.

Slovenskí policajti pomáhali v Chorvátsku v dvoch šesť týždňových intervaloch, v termíne od 15.júna do 30. júla 2022 a od 31. júla do 15. septembra 2022.

V rámci každého turnusu budú pôsobiť dve dvojčlenné slovenské hliadky. Jedna na teritóriu Splitsko – Dalmatínskeho policajného riaditeľstva a druhá na teritóriu Prímorsko – Goranského policajného riaditeľstva.

 

Najčastejšie problémy turistov, ktoré policajti pomáhali riešiť v Chorvátsku:

Slovenskí policajti v rámci projektu „Bezpečná turistická sezóna“ riešili celkovo 346 prípadov pomoci slovenským turistom, čo zodpovedá počtu prípadov v letných sezónach, ktoré neboli ovplyvnené pandémiou COVID – 19.

Občanom bola poskytnutá pomoc predovšetkým formou informácií podaných cez telefón, ale v mnohých prípadoch aj osobne. V štatistike nie sú zaznamenané informácie všeobecného charakteru, často poskytované občanom pri osobnom kontakte počas hliadkovej činnosti (právna úprava parkovania, priestupkov v doprave a postupu ich riešenia, dislokácia dôležitých úradov, riešenie poistných udalostí, opráv a odtiahnutie vozidiel, uzatvorenie hlavných a vedľajších cestných ťahov v prípade požiarov a podobne).

Hliadky boli oslovované slovenskými, českými, poľskými ale i inými zahraničnými turistami a vo veľkej miere i lokálnou populáciou, ktorí sa na nich obrátili práve preto, že ich videli na označenom služobnom vozidle.

Slovenskí policajti poskytli asistenciu predovšetkým v nasledujúcich prípadoch (uvádzané od najčastejších):

– dopravné nehody s účasťou slovenských turistov,

– dopravné priestupky slovenských občanov (predovšetkým nesprávne parkovanie v turistických strediskách a následné odtiahnutie vozidla),

– pomoc pri riešení rôznych problémov spojených s postupom pri poruche vozidla, v prípade karantény pri COVID-19, pri požiaroch, pri používaní lode, rybárčení, pri tlmočení postupu v prípade stavby nehnuteľnosti, vyhľadaní lekára, zisťovanie vierohodnosti zamestnávateľov,

– strata cestovných dokladov, vodičských oprávnení a finančnej hotovosti,

– krádeže cestovných dokladov, finančnej hotovosti a iných cenných vecí z motorových vozidiel a apartmánov resp. pláže,

– prípady poškodenia motorových vozidiel (na verejných parkoviskách a podobne),

– narušovanie verejného poriadku turistami, hlavne pod vplyvom alkoholu,

– informácie poskytované v súvislosti s cestovaním,

– riešenie problémov s ubytovaním – nespokojnosť s ubytovaním, neochota zaplatiť za poskytnuté služby,

– asistencia pri riešení prípadov zadržania slovenských občanov pri spáchaní trestných činov alebo priestupkov,

– asistencia pri pátraní po stratených resp. nezvestných osobách,

– asistencia v nemocnici pri ohrození života maloletým osobám,

– asistencia pozostalým v prípade úmrtia slovenského občana,

– ohlasovacia povinnosť občanov SR pri ubytovaní v Chorvátsku.

 

Chorvátska polícia začala v roku 2006 projekt „Bezpečná turistická sezóna“. Cieľom je pomoc zahraničným turistom, prevencia pred páchaním priestupkov a trestných činov, bezpečnosť cestnej premávky, dohľad nad štátnou hranicou a bezpečnosť na mori. V projekte participovali policajti z 19 krajín.

Slovenskí policajti pôsobia v projekte od roku 2008 nepretržite, dokonca ani v období pandémie COVID-19 sme spoluprácu neukončili, len sme znížili počet vyslaných policajtov.

Úspešná tohto ročná misia potvrdila opodstatnenie tejto spolupráce, preto bude pokračovať aj na budúci rok.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno