Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi v utorok

0
10

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 13. decembra 2022 o 8,00 hod. 

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

 

MATERIÁLY

Návrh programu Mestského zastupiteľstva v Seredi 13. decembra 2022:

20221206172520_navrh-programu-mestskeho-zastupitelstva-v-seredi-13-decembra-2022_638f6cf08c3e81.90884270

 

zdroj: Mesto Sereď

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno