Ďalšie obvinenie za miliónovú kauzu v oblasti odpadov v Bratislave

0
4

Prezídium PZ SR |MM| Vyšetrovateľ oddelenia Bratislava odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru v uplynulom týždni vzniesol obvinenie právnickej osobe so sídlom v Bratislave za zločin neoprávnené nakladanie s odpadmi (§ 302 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona).

Vyšetrovanie preukázalo, že právnická osoba pri výkone svojej podnikateľskej činnosti, v období rokov 2018 až 2019, na dvoch lokalitách v k. ú. obce Jarovce, v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, zhodnocovala odpady v objeme viac ako 140.000,- m3. Tento odpad napriek vedomosti o protiprávnosti jeho použitia, zapracovala do výstavby násypu cestného telesa komunikácie. Takto zapracovaný odpad, nespĺňajúci vlastnosti vhodného stavebného materiálu pre tento druh konkrétnej výstavby diela ponechala zapracovaný v násype cestného telesa v rozpore s vydaným stavebným povolením. Celkový rozsah zisteného protiprávneho konania bol vyčíslený na viac ako 3,6 milióna Eur.

Polícia upozorňuje občanov a aj podnikateľskú verejnosť, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, nakoľko takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno