Požiar bytu na Záhradnej ulici v Senici

0
2

KR HaZZ Trnava |MM|  Dňa 23. januára 2023 po 17-tej hodine bol ohlásený požiar bytu na Záhradnej ulici v Senici.

čase príjazdu senických hasičov sa ohlasovateľ udalosti nachádzal pred bytovým domom a veliteľa zásahu upovedomil, že požiar vznikol v spálni bytu na 2. poschodí. Ohlasovatelia (nájomcovia bytu) pred vznikom požiarom použili starší zdroj tepla tzv. „horské slnko“. Nesprávnou manipuláciou so zdrojom a jeho nesprávnym uložením na nestabilné podložie prišlo k požiaru, ktorý sa následne rozšíril na nábytok a šatstvo. Do príchodu hasičov sa pokúsili plamene uhasiť práškovým hasiacim prístrojom. Na lokalizáciu a likvidáciu hasiči použili 1 „D“ prúd.  V zadymených priestoroch bytu sa začalo s prirodzeným odvetrávaním. Súčasne s hasiacimi prácami prebiehalo i vynášanie spálených vecí z bytu na voľné priestranstvo, kde boli postupne uhášané.

Po likvidácii požiaru boli priestory bytu prekontrolované termovíznou kamerou. Žiadne skryté ohniská neboli nájdené. Teplota okolitých predmetov a stien sa nachádzali v normových hodnotách. Nájomcom vznikla škoda odhadnutá na sumu 300 €. Hasičom sa svojím včasným a odborným zásahom podarilo uchrániť majetok v hodnote 100 000 €.

 

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno