V objekte na Cukrovarskej napriek zákazu v nelegálnej stavbe pokračovali. Mestská polícia znovu zasiahla.

0
4

Sereď /  Už 10. marca 2023 sme v článku pod titulom „Vďaka všímavej obyvateľke mesta v objekte na Cukrovarskej ulici obývanom Rómami nezákonné práce zastavil úrad“ uverejnili fotografie terénnych prác a prípravy stavby pravdepodobne rodinného domu.

Na tom by nebolo nič mimoriadne, keby sa nejednalo o stavbu na cudzom pozemku a bez akýchkoľvek povolení vlastníka pozemku a tiež stavebného úradu.

Preto zasiahla Mestská polícia a práce boli zastavené. Nie však nadlho. Už v utorok v doobedných hodinách obyvatelia predmetnej lokality opätovne vykonávali práce na tejto čiernej stavbe a opätovne teda musela zasiahnuť Mestská polícia. Tentokrát už ale nešlo len o terénne úpravy, ale o vyhotovovanie základov samotnej stavby.

Podľa informácií príslušného stavebného úradu, včera bola na stavebnom úrade vlastníčka stavby, ktorá bola oboznámená o realizácii nelegálnej stavby a o tom, že stavba je zastavená. S vlastníčkou stavby bol spísaný úradný záznam a stavebný úrad na mieste vykoná štátny stavebný dohľad.

Je mimoriadne vážnym problémom pre spoločnosť, ak je stavebník príslušnou autoritou upozornený na porušovanie zákona a protiprávnosť výstavby na cudzom pozemku bez príslušných povolení v jeden deň a on napriek tomu následne o dva či tri dni v stavbe bez obáv pokračuje a legislatívu takto fatálne ignoruje.

Dlhodobo upozorňujeme na fakt, že príslušné orgány sú až príliš benevolentné voči takýmto chronickým porušovateľom zákonov, čím tieto skupiny ľudí získavajú pocit, že môžu všetko a aj keď je to nezákonné, tak si spoločnosť neporadí.

Už je vážnym problémom, že tieto skupiny ľudí vo veľmi veľa prípadoch nehnuteľnosti majú na cudzích pozemkoch a nie sú tlačené do toho, aby si tieto pozemky právne a majetkovo vysporiadali tak, ako to musíme urobiť všetci, pokiaľ nechceme byť sústavne v konflikte so zákonmi.

Je normálne, aby takýto stav v spoločnosti pretrvával desaťročia? Nechceme nič, len reálnu rovnosť pred zákonmi pre všetkých občanov bez rozdielu. Chceme, aby každý zákon rešpektoval a pokiaľ nie, aby voči každému nasledoval rovnaký postup a boli vyvodené sankcie kompetentnými orgánmi. Toto sa žiaľ nedeje.

Je potrebné uvedomiť si, že čím bude doba náročnejšia pre bežného občana, tým si občan bude viacej všímať nespravodlivosti, neprávosť a tým viacej bude poukazovať na de facto diskrimináciu voči sebe v porovnaní so skupinami ľudí, ktorým je (prípadne bolo) nezákonné konanie tolerované.

Z dokumentácie Mestskej polície vyplýva, že k porušeniu stavebného zákona napriek predchádzajúcemu upozorneniu už došlo. Bude stavebný úrad konať v súlade so svojimi kompetenciami voči vlastníkovi predmetnej stavby? A uvedomí si už aj vlastník pozemku, že arogancia a ignorovanie vlastníckych práv niektorými občanmi zašli priďaleko?

zdroj foto: Mestská polícia Sereď

 

– – –

Prípadu sme sa venovali v tomto článku:

Vďaka všímavej obyvateľke mesta v objekte na Cukrovarskej ulici obývanej Rómami nezákonné práce zastavil úrad

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno