Mesto Sereď vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi

0
9
ZŠ J.A. Komenského Sereď
zdroj foto: ZŠ J.A. Komenského Sereď Fb

Mgr. Silvia Kováčová, vedúca oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu MsÚ v Seredi /  Mesto Sereď v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje v výberové konanie na

riaditeľa/riaditeľku ZŠ Jana Amosa Komenského, Komenského ul. 1227/8, 92601 Sereď.

Termín na predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania je 19. jún 2023 do podateľne Mestského úradu v Seredi. Termín nástupu do funkcie je 1. október 2023.

Bližšie informácie v prílohe: Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ Jana Amosa Komenského vyhlásenie

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno