Do národného ocenenia ENVIROMESTO sa môžu mestá prihlasovať už len pár dní

0
5

SAŽP |MM| Konečným termínom pre podávanie prihlášok do národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 je 5. jún. Jeho cieľom je poukázať na potrebu zlepšovania mestského životného prostredia a zároveň oceniť samosprávy, ktoré idú príkladom. Práve táto kampaň je ideálnou príležitosťou predstaviť verejnosti a obyvateľom úsilie, ktoré slovenské mestá vyvíjajú v konkrétnych oblastiach ochrany a tvorby životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia otvorili 4. ročník kampane ENVIROMESTO 2023 začiatkom mája s ambíciou oceniť tie samosprávy, ktoré odzrkadľujú pozitívny, hodnotný a inovatívny prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie. Zapojiť sa môže každá obec so štatútom mesta. Hodnotiaca komisia bude posudzovať aktivity s environmentálnym dopadom na mestské prostredie, ktoré samospráva zrealizovala za posledné dva roky do uzávierky prihlášok. Tie je potrebné poslať elektronicky do 5. júna na adresu enviromesto@sazp.sk.

 

Prihlásené mestá zabojujú o tri ocenenia v týchto oblastiach:

  1. Zelené a obehové hospodárstvo
  2. Ochrana prírody a krajiny
  3. Zdravé mesto

Laureátom národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 môže byť len tá samospráva, ktorá sa prihlási do všetkých oblastí a preukáže komplexné výsledky. Počas predchádzajúcich ročníkov boli ocenené samosprávy napríklad za nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, za aktívny prístup k riešeniu problematiky mobility v meste či za ochranu vtáctva v mestskom prostredí.

V poslednom ročníku ocenenia ENVIROMESTO si prvenstvo v oblasti Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra odnieslo mesto Púchov. „Získať ocenenie bolo pre nás nielen motiváciou neuspokojiť sa s doterajším, ale prichádzať stále s niečím novým a vytvoriť tak krajšie, zelenšie a čistejšie mesto pre všetkých. Príkladom je naša snaha neustále zvyšovať mieru triedenia odpadu v meste či aktuálne zavádzaná novinka elektronickej evidencie odpadu,“ uviedla primátorka Púchova Katarína Heneková.

V oblasti Ochrany ovzdušia bodovalo pred dvoma rokmi mesto Nitra. „Ide o výbornú platformu pre výmenu skúseností medzi samosprávami v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia v mestskom sídle. Súťaž je pre nás motivátorom implementovať overené, dostupné riešenia a zároveň je pre nás „inšpiromatom“, nakoľko vieme nazrieť do „environmentálnej kuchyne“ iných miest,“  ozrejmil Štefan Lančarič z odboru životného prostredia MsÚ v Nitre.

V oblasti Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy dominovala v ročníku 2021 Skalica, za komplexnosť prístupu v budovaní vodozádržných opatrení. „Avšak to najdôležitejšie je, že táto cena ukazuje obyvateľom nášho mesta, že realizáciou viacerých projektov a aktivít sa snažíme prispieť k ochrane životného prostredia, jeho skvalitňovaniu a k ochrane prostredia pred zmenou klímy.  Zároveň je toto ocenenie odmenou pre všetkých zamestnancov Mesta Skalica, ktorí sa každý deň snažia prispieť svojou prácou ku skvalitňovaniu života v meste aj realizáciou zelených riešení,“ uzavrela primátorka Skalice Oľga Luptáková.

Laureátom ocenenia ENVIROMESTO 2021 bol Trenčín, ktorý presvedčil hodnotiacu komisiu komplexným prístupom k riešeniu problematiky životného prostredia a zároveň ovládol aj súťažnú oblasť Prechod na zelené hospodárstvo.

Všetky potrebné dokumenty, vrátane samotnej prihlášky, sú dostupné na webovom sídle https://www.sazp.sk/enviromesto/.Súčasťou udeľovania titulu ENVIROMESTO 2023 sú odborné organizácie: Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenský hydrometeorologický ústav, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, Mesto Trenčín, Úrad verejného zdravotníctva SR.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno