ISSN 1338-032X

Len štyri predvolebné kampane sú transparentné

Transparency International Slovensko |MM|  V hodnotení transparentnosti kampaní pred predčasnými voľbami zatiaľ najlepšie obstáli Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemokratické hnutie.

Najtransparentnejšiu kampaň pred predčasnými voľbami priebežne vedie Progresívne Slovensko, na opačnom konci je Smer. Ten je so skóre transparentnosti 25,8% zároveň jedinou stranou s celkovou známkou „Netransparentná kampaň“. Vyplýva to z hodnotenia transparentnosti kampaní päť týždňov do predčasných parlamentných volieb, ktoré podobne ako pri prezidentských voľbách 2019, parlamentných voľbách 2020 a samosprávnych voľbách 2022 pripravila protikorupčná organizácia Transparency International Slovensko.

Napriek tomu, že sú to práve politici, ktorí nastavujú limity a pravidlá, v predvolebnom zápase majú mnohí z nich stále problémy s ich dodržiavaním. Ľahostajný prístup k transparentnosti kampane a jej financovania môže mnohé napovedať aj o prístupe politikov k zverenej moci po voľbách. Uvedomujú si to aj voliči. Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry IPSOS pre Transparency by bol netransparentný alebo nehodnoverný spôsob financovania kampane závažnou prekážkou pre voľbu takejto strany až pre 46% respondentov.

Z 27 kandidujúcich subjektov sme prvé hodnotenie spracovali pre 15 z nich, ktoré mali ku 22.8.2023 na transparentnom účte výdavky za aspoň 50-tisíc eur a aspoň 10 väčších výdavkových transakcií. Hodnotenie plánujeme tesne pred voľbami zopakovať.

Hodnotenie pozostáva zo 17 indikátorov zaradených do troch kategórií – Transparentný účet (40% váha); Financovanie kampane (30% váha); Informovanosť o kampani (30% váha). Pri ich vyhodnocovaní sme vychádzali z dotazníkov zaslaných všetkým stranám, analýzy ich transparentných účtov, údajov zverejnených na ich volebných weboch a na sociálnych sieťach strán, z dát v knižnici reklám Facebooku, monitoringu outdoorovej kampane agentúrou Kantar, ako aj z testovania odozvy strán na otázky voličov. Volebným lídrom sme ponúkli aj možnosť vyplniť rozšírený formulár majetkového priznania v podobe, ako o ňom v uplynulom volebnom období diskutovala pracovná skupina na pôde parlamentu.

Pre lepšiu prehľadnosť sme posudzované strany roztriedili na princípe semafora do troch skupín: transparentná (zelená) kampaň, (oranžová) kampaň s výhradami a netransparentná (červená) kampaň. Hodnotenie „Transparentná kampaň“ získali z 15 hodnotených strán zatiaľ len štyri. Okrem Progresívneho Slovenska (95,7%) ešte Sloboda a Solidarita (84,8%), Kresťanskodemokratické hnutie (71,4%) a Za ľudí (71,2%) kandidujúca v trojkoalícii s OĽaNO a KÚ.

Najlepšie hodnotené Progresívne Slovensko dokázalo obstáť v 16 zo 17 posudzovaných ukazovateľoch. Ich kampaň priebežne v hodnote 1,36 milióna eur je na účte podrobne rozpísaná vrátane predkampane od začiatku apríla. Stranu sme pritom ešte nedávno pre kvalitu transparentného účtu kritizovali, keďže na jej účte v Tatra banke sa nezobrazovali príjemcovia pri platbách kartou a PS tak malo neidentifikovanú až osminu doterajšej kampane. Banka po našej kritike problém odstránila.

PS okrem štátneho príspevku za výsledok vo voľbách 2020 a pôžičiek financuje kampaň vo väčšej miere aj z darov. Aktuálne majú na účte najvyšší počet unikátnych prispievateľov (205). Líder Michal Šimečka je jediným spomedzi všetkých kandidujúcich lídrov, kto vyplnil rozšírené majetkové priznanie.

Najmenej transparentnú kampaň vedie zatiaľ Smer. Hoci podľa výdavkov na transparentných účtoch vedie priebežne najväčšiu predvolebnú kampaň pribežne za dva milióny eur, o jej financovaní na účte neposkytuje takmer žiadne informácie. Kampaň financuje pravdepodobne výlučne zo straníckych peňazí, ktoré však z transparentného účtu obratom presúva vo veľkých súhrnných platbách do vlastnej eseročky – Agentúry Smer. Verejnosť tak nemá žiadne informácie o tom, čo, od koho, kedy a za koľko strana nakúpila. Smer pritom v minulosti existenciu transparentných účtov presadil.

Ukrytá je sčasti aj kampaň víťaza minulých volieb – hnutia OĽaNO. Podľa transparentného účtu sa môže zdať, že veľkosť ich kampane nepatrí ani do prvej desiatky. Má totiž prekvapujúco nízke náklady, len 420-tisíc. V zmysle zákona majú ísť všetky výdavky strán z transparentného účtu. Výdavky na všetky billboardy však na transparentnom účte nenájdeme, keďže hnutie tvrdí, že ich objednalo už dávnejšie. Ako sme už kritizovali, chýbajú aj výdavky na nákup automobilov Fiat, ktoré používajú v kampani. Strana totiž tvrdí, že nejde o kampaňový výdavok, ale zhodnotenie majetku hnutia.

Rozpory vo veľkosti outdoorovej kampane a výdavkov na transparentných účtoch priebežne registrujeme aj pri hnutí Republika.

Na výsledky strán v hodnotení transparentnosti mala vplyv aj ich ochota poskytnúť o financovaní kampane dodatočné informácie, ktoré sme od nich žiadali prostredníctvom dotazníka. Z 15 hodnotených strán zareagovalo iba 8.

Z transparentných účtov vyplýva že, na kampane pred predčasnými voľbami minuli už minimálne 12,1 miliónov eur, čo je pre ilustráciu zatiaľ len polovica z celkových výdavkov politických strán v parlamentných voľbách 2020 (spolu 23,6 milióna eur). V skutočnosti sú však aktuálne výdavky vyššie, keďže viacero strán začalo transparentné účty využívať až v júni a o ich nákladoch na predkampaň  sa tak dozvieme až zo záverečných správ po voľbách.

Aj v aktuálnej kampani pretrvávajú problémy, ktoré Transparency kritizovala už v minulosti. Až pri tretine z 15 hodnotených strán je stále z ich transparentných účtov problém zistiť, za čo v kampani platia. Veľké súhrnné platby mediálnym agentúram využíva v istej miere až 10 z 15 strán, hoci spomínanú intenzitu Smeru nedosahuje v tomto ohľade nikto iný. Nedostatky pretrvávajú aj s jasným identifikovaním darov a pôžičiek, ktoré aktuálne registrujeme pri 7 z 15 hodnotených strán.

Súčasťou hodnotenia bol aj test funkčnosti oficiálneho kontaktu strany. Na emailovú otázku bežného voliča reagovalo 7 zo 14 strán (pri všetkých 27 kandidujúcich subjektov to bolo 14). Zisťovali sme aj ochotu komunikovať s voličom cez sociálnu sieť, kde sme kládli otázku, ako chcú riešiť odvrátiteľné úmrtia vo sfére zdravotníctva. Odpovedali len 3 z 15 (resp. 7 z 27 strán).

Nedostatky v transparentnosti kampaní budeme v Transparency sledovať aj naďalej, na problematické prípady upozorňujeme na facebookovom profile Transparency aj špeciálnom kampaňovom portáli volby.transparency.sk, kde verejnosť nájde okrem hodnotenia transparentnosti kampaní a metodiky aj podrobnosti o všetkých transakciách na transparentných účtoch či dáta o online reklame.

Výsledky hodnotenia transparentnosti kampaní sú výstupom projektu podporeného Nádaciou Pontis.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Výzva pre vodičov! Prispôsobte jazdu počasiu a stavu vozovky

KR PZ Trnava |MM| Upozorňujeme vodičov, že najmä v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec a na Záhorí v okresoch...

Medzinárodný deň proti násiliu páchaného na ženách

MŠVVŠ SR |MM| Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáša Druckera je nevyhnutné zintenzívniť prevenciu a...

MIRRI SR: Pridávame sa k medzinárodnej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách

MIRRI |MM|  Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia je ústredná téma medzinárodnej konferencie a stretnutia...

Športové organizácie i samospráva sa môžu uchádzať o financie na rozvoj športovej infraštruktúry

MŠVVŠ SR |MM| Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v rámci celého Slovenska, ale aj modernizácia a rekonštrukcia už existujúcej...