ISSN 1337-8481

Aktuality

Túto nedeľu nastane zmena času

Iveta Tóthová | V nedeľu 27. októbra 2019 nastane opäť zmena času. Ručičky hodiniek si presunieme z 03:00 hodiny na 02:00 hodinu.  Každoročná zmena letného a zimného času prebieha pravidelne od roku 1976. Zmena času zo zimného na letný a...
- Advertisement -