ISSN 1338-032X

Ministerstvo práce dofinancovalo centrá pre deti a rodiny a finančne podporilo vykonávanie služobnej pohotovosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí

MPSVR SR |MM| Od mája tohto roka ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny za pomoci rezortu financií  zabezpečilo dodatočných 14,5 milióna eur na dofinancovanie chodu centier pre deti a rodiny, a to štátnych aj neštátnych. Rovnako tak finančne podporilo aj zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny za vykonávanie služobnej pohotovosti.

V rámci vyše 14-miliónového balíka na dofinancovanie je 9,8 milióna eur určených pre štátne centrá pre deti a rodiny a 4,7 milióna pre neštátne, akreditované centrá pre deti a rodiny.

„Dofinancovanie a podpora centier, teda bývalých detských domovov, a ich zamestnancov patrilo od začiatku k mojim prioritám aj v súlade s programovým vyhlásením vlády. Treba si uvedomiť, že aj im výrazne stúpli náklady na energie a samotný chod týchto domovov, ošatenie, hygiena či potraviny pre deti, pričom hovoríme o náraste v tisíckach eur za posledný rok. Je našou povinnosťou, aby sme týmto deťom ponúkli bezpečné prostredie.

Zároveň považujem za samozrejmé podporiť aj zamestnancov centier, ktorí obetavo a často na úkor svojho voľna a rodiny venujú svoj čas a úsilie najzraniteľnejším rodinám a deťom, aby neodchádzali preč a aby nedochádzalo k ich fluktuácii,“ vysvetlila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Zamestnanci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately musia často zasahovať aj mimo pracovného času a mimo svojho pracoviska, čo si vyžaduje, aby boli neustále k dispozícii v rámci služobnej pohotovosti. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR vyčlenilo financie aj na odmeny pre zamestnancov, ktorí  zabezpečujú sústavnú ochranu života detí, ich zdravia a priaznivého vývinu.

 „Popri pokrývaní nákladov súvisiacich s rastom cien a nevyhnutných výdavkov a opráv, sme dokázali získať prostriedky aj na podporu stabilizácie zamestnancov či urobiť krok vpred pri financovaní rozvoja detí. Prvýkrát boli systematicky podporené voľnočasové aktivity. Až 200-tisíc eur sme vynaložili na podporu športového a umeleckého talentu detí, napríklad v podobe intenzívnych  tréningov v športových kluboch a pôsobenia v divadelných a tanečných krúžkoch,“ doplnil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Medzinárodný deň proti násiliu páchaného na ženách

MŠVVŠ SR |MM| Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáša Druckera je nevyhnutné zintenzívniť prevenciu a...

MIRRI SR: Pridávame sa k medzinárodnej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách

MIRRI |MM|  Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia je ústredná téma medzinárodnej konferencie a stretnutia...

Športové organizácie i samospráva sa môžu uchádzať o financie na rozvoj športovej infraštruktúry

MŠVVŠ SR |MM| Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v rámci celého Slovenska, ale aj modernizácia a rekonštrukcia už existujúcej...

Enviropolícia žiada o pomoc pri identifikácii osôb, ktoré neoprávnene jazdili v Súľovských vrchoch – VIDEO

Prezídium PZ SR |MM|  Enviropolicajti oddelenia Žilina odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK Prezídia PZ žiadajú...