ISSN 1338-032X

Viac peňazí z eurofondov pôjde priamo do samospráv a regiónov

MIRRI |MM|  Minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík na spoločnom rokovaní s vrcholnými predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a združenia krajov SK8 zhodnotil takmer päťmesačné pôsobenie úradníckej vlády. Minister zdôraznil potrebu, aby aj nastupujúca vláda pokračovala v posilňovaní kompetencií regiónov a samospráv a zabezpečila pre ne aj adekvátne finančné krytie.

„Od začiatku pozorne načúvame potrebám regiónov a spoločne sa snažíme riešiť ich problémy. Ministerstvo regionálneho rozvoja je tu pre regióny a samosprávy a máme spoločný cieľ – aby ľudia na Slovensku mali kvalitný život, dobrú prácu a moderné fungujúce služby. Tohto sme sa držali počas celého pôsobenia našej úradníckej vlády. Najlepším dôkazom je navýšenie eurofondov pre regióny o ďalších viac ako 200 miliónov eur,“ uviedol minister Balík.

„V nastavení eurofondov sme sa posunuli bližšie k regiónom a tiež v našej snahe znižovať rozdiely v úrovni rozvoja medzi regiónmi v prospech hospodárskej súdržnosti krajiny ako celku. Samospráva spravuje, stará sa o rozvoj územia a jej obyvateľov, a k tomu patrí aj adekvátna miera decentralizácie eurofondov. Takýto krok už MIRRI SR podniklo a majú ho nasledovať ďalšie rezorty. Dôležitý je rovnaký prístup k regionálnym eurofondom pre všetky, veľké aj malé miestne samosprávy,“ povedal predseda ZMOS Jozef Božik.

„Spolupráca so zástupcami poverenej vlády na MIRRI SR bola konštruktívna a veľa vecí sa pohlo vpred správnym smerom, aj napriek faktu, že úradnícka vláda má len obmedzený mandát z hľadiska kompetencií i času. Pre efektívne čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov je potrebné rozdeliť ich do regiónov, keďže práve tie vedia, kam ich nasmerovať z hľadiska rozvoja územia. Centralizmus žiadnej oblasti neprospieva. Som rád, že poverení predstavitelia MIRRI SR zastávajú rovnaký názor a že za pár mesiacov vo funkcii sa im podarilo navýšiť alokáciu pre regióny,“ povedal trnavský župan a predseda SK8 Jozef Viskupič.

Z nových eurofondov mali regióny vôbec po prvý raz rozhodovať o sume vo výške 2,14 miliardy eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) sa rozhodlo pre regióny uvoľniť navyše ďalších 213 miliónov eur priamo zo zdrojov ministerstva.

„Z pôvodných 16,9 % sme eurofondy pre regióny navýšili až na takmer 19 % z celkovej alokácie Programu Slovensko. Regióny teda budú prostredníctvom mechanizmu integrovaných územných investícií (IÚI) rozhodovať o vyše 2,3 miliarde eur, ktorú môžu použiť na strategické investície podľa vlastných potrieb a priorít. Zároveň sa snažíme presvedčiť aj ďalšie rezorty, aby časť svojej alokácie presunuli do kompetencie regiónov. Tento princíp dlhé roky úspešne funguje v Poľsku aj Česku a prináša skvelé výsledky. Konečne ho zavádzame aj u nás,“ uviedol minister Balík.

„Oceňujeme, že súčasné vedenie MIRRI začalo riešiť podporu znižovania regionálnych rozdielov a podporu rozvoja regiónov najmä v praxi. Veríme, že tým, že presunulo svoju alokáciu na regióny, inšpiruje aj ostatné rezorty. Sektorový prístup je to, čo efektivite využívania európskych fondov najviac škodí. Táto zmena preniesla na samosprávy zodpovednosť, ale súčasne im dala príležitosť rozhodovať v záujme územia,“ uviedla výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková.

MIRRI SR za takmer 5 mesiacov výrazne posilnilo aktivity v oblasti regionálneho rozvoja, ktorý zastrešila štátna tajomníčka Barbora Lukáčová. „Pre nás bolo kľúčové zlepšiť partnerstvo so samosprávami – navštevovať regióny, načúvať ich potrebám a  pomáhať im s prioritizáciou. Naším cieľom je tiež konzultovať pripravované výzvy a ich vyhlasovanie v čase, keď to partneri naozaj potrebujú,“ povedala Lukáčová.

Vláda Ľudovíta Ódora si dala medzi hlavné priority do svojho programového vyhlásenia dočerpať staré eurofondy a čo najviac eliminovať riziko ich prepadnutia. Z pôvodne odhadovanej sumy 800 miliónov eur, ktorej reálne hrozilo prepadnutie, sa napokon podarilo ohrozené eurofondy okresať na 100 miliónov eur. „Je to náš spoločný úspech a dôkaz efektívnej spolupráce vlády, ministerstiev, samospráv i ďalších prijímateľov,“ podčiarkol minister Balík.

Podarilo sa tiež úspešne naštartovať nové programové obdobie. Z Programu Slovensko je doteraz vyhlásených 20 výziev za takmer miliardu eur. Sedem z nich vyhlásilo MIRRI SR ako riadiaci orgán P

Viac peňazí z eurofondov pôjde priamo do samospráv a regiónov

 

Voderady, 5. október 2023 – Minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík na spoločnom rokovaní s vrcholnými predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a združenia krajov SK8 zhodnotil takmer päťmesačné pôsobenie úradníckej vlády. Minister zdôraznil potrebu, aby aj nastupujúca vláda pokračovala v posilňovaní kompetencií regiónov a samospráv a zabezpečila pre ne aj adekvátne finančné krytie.

„Od začiatku pozorne načúvame potrebám regiónov a spoločne sa snažíme riešiť ich problémy. Ministerstvo regionálneho rozvoja je tu pre regióny a samosprávy a máme spoločný cieľ – aby ľudia na Slovensku mali kvalitný život, dobrú prácu a moderné fungujúce služby. Tohto sme sa držali počas celého pôsobenia našej úradníckej vlády. Najlepším dôkazom je navýšenie eurofondov pre regióny o ďalších viac ako 200 miliónov eur,“ uviedol minister Balík.

„V nastavení eurofondov sme sa posunuli bližšie k regiónom a tiež v našej snahe znižovať rozdiely v úrovni rozvoja medzi regiónmi v prospech hospodárskej súdržnosti krajiny ako celku. Samospráva spravuje, stará sa o rozvoj územia a jej obyvateľov, a k tomu patrí aj adekvátna miera decentralizácie eurofondov. Takýto krok už MIRRI SR podniklo a majú ho nasledovať ďalšie rezorty. Dôležitý je rovnaký prístup k regionálnym eurofondom pre všetky, veľké aj malé miestne samosprávy,“ povedal predseda ZMOS Jozef Božik.

„Spolupráca so zástupcami poverenej vlády na MIRRI SR bola konštruktívna a veľa vecí sa pohlo vpred správnym smerom, aj napriek faktu, že úradnícka vláda má len obmedzený mandát z hľadiska kompetencií i času. Pre efektívne čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov je potrebné rozdeliť ich do regiónov, keďže práve tie vedia, kam ich nasmerovať z hľadiska rozvoja územia. Centralizmus žiadnej oblasti neprospieva. Som rád, že poverení predstavitelia MIRRI SR zastávajú rovnaký názor a že za pár mesiacov vo funkcii sa im podarilo navýšiť alokáciu pre regióny,“ povedal trnavský župan a predseda SK8 Jozef Viskupič.

Z nových eurofondov mali regióny vôbec po prvý raz rozhodovať o sume vo výške 2,14 miliardy eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) sa rozhodlo pre regióny uvoľniť navyše ďalších 213 miliónov eur priamo zo zdrojov ministerstva.

„Z pôvodných 16,9 % sme eurofondy pre regióny navýšili až na takmer 19 % z celkovej alokácie Programu Slovensko. Regióny teda budú prostredníctvom mechanizmu integrovaných územných investícií (IÚI) rozhodovať o vyše 2,3 miliarde eur, ktorú môžu použiť na strategické investície podľa vlastných potrieb a priorít. Zároveň sa snažíme presvedčiť aj ďalšie rezorty, aby časť svojej alokácie presunuli do kompetencie regiónov. Tento princíp dlhé roky úspešne funguje v Poľsku aj Česku a prináša skvelé výsledky. Konečne ho zavádzame aj u nás,“ uviedol minister Balík.

„Oceňujeme, že súčasné vedenie MIRRI začalo riešiť podporu znižovania regionálnych rozdielov a podporu rozvoja regiónov najmä v praxi. Veríme, že tým, že presunulo svoju alokáciu na regióny, inšpiruje aj ostatné rezorty. Sektorový prístup je to, čo efektivite využívania európskych fondov najviac škodí. Táto zmena preniesla na samosprávy zodpovednosť, ale súčasne im dala príležitosť rozhodovať v záujme územia,“ uviedla výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková.

MIRRI SR za takmer 5 mesiacov výrazne posilnilo aktivity v oblasti regionálneho rozvoja, ktorý zastrešila štátna tajomníčka Barbora Lukáčová. „Pre nás bolo kľúčové zlepšiť partnerstvo so samosprávami – navštevovať regióny, načúvať ich potrebám a  pomáhať im s prioritizáciou. Naším cieľom je tiež konzultovať pripravované výzvy a ich vyhlasovanie v čase, keď to partneri naozaj potrebujú,“ povedala Lukáčová.

Vláda Ľudovíta Ódora si dala medzi hlavné priority do svojho programového vyhlásenia dočerpať staré eurofondy a čo najviac eliminovať riziko ich prepadnutia. Z pôvodne odhadovanej sumy 800 miliónov eur, ktorej reálne hrozilo prepadnutie, sa napokon podarilo ohrozené eurofondy okresať na 100 miliónov eur. „Je to náš spoločný úspech a dôkaz efektívnej spolupráce vlády, ministerstiev, samospráv i ďalších prijímateľov,“ podčiarkol minister Balík.

Podarilo sa tiež úspešne naštartovať nové programové obdobie. Z Programu Slovensko je doteraz vyhlásených 20 výziev za takmer miliardu eur. Sedem z nich vyhlásilo MIRRI SR ako riadiaci orgán Programu Slovensko. V rámci nových výziev bolo predložených už 457 žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

V spolupráci s Úradom vlády SR pripravilo MIRRI SR dve tzv. „biele knihy“, v ktorých navrhlo „desatoro pre zlepšenie využívania eurofondov“ a cestovnú mapu pre prípravu komplexnej reformy verejnej správy so zameraním na pokračovanie decentralizácie.

„Najdôležitejšie je mať nastavenú dlhodobú stratégiu na úrovni štátu a regiónov. Treba využívať integrované územné investície, mať nastavenú kvalitnú prípravu projektov, ale tiež znížiť náročnosť verejného obstarávania. Musíme vedieť, kam sa chceme uberať a podľa toho investovať nielen eurofondy, ale aj ďalšie financie do strategických oblastí. V prospech Slovenska, v prospech miest a obcí, v prospech občanov,“ uzavrel minister Balík.

ný finančný príspevok.

V spolupráci s Úradom vlády SR pripravilo MIRRI SR dve tzv. „biele knihy“, v ktorých navrhlo „desatoro pre zlepšenie využívania eurofondov“ a cestovnú mapu pre prípravu komplexnej reformy verejnej správy so zameraním na pokračovanie decentralizácie.

„Najdôležitejšie je mať nastavenú dlhodobú stratégiu na úrovni štátu a regiónov. Treba využívať integrované územné investície, mať nastavenú kvalitnú prípravu projektov, ale tiež znížiť náročnosť verejného obstarávania. Musíme vedieť, kam sa chceme uberať a podľa toho investovať nielen eurofondy, ale aj ďalšie financie do strategických oblastí. V prospech Slovenska, v prospech miest a obcí, v prospech občanov,“ uzavrel minister Balík.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Vyše 60 zástupcov slovenských a kórejských vysokých škôl sa stretlo v Bratislave

MŠVVM SR |MM| Podujatie, ktoré Slovensko v oblasti vysokých škôl, výskumu a vývoja ešte nezažilo. Aj tak by sa...

Spoznávate osoby na fotografiách?

KR PZ Trenčín |MM|   Tieto osoby by nám mohli dopomôcť k objasneniu protiprávneho konania. V prípade, ak poznáte totožnosť...

Župa žiada o zaradenie štyroch dopravných projektov do strategických investícií Ministerstva dopravy SR

TT SK |MM| Trnavský samosprávny kraj apeluje na Ministerstvo dopravy SR, aby do svojho zoznamu strategických investícií zahrnulo...

Tragické ráno na cestách spišskonovoveského okresu

KR PZ Košice |MM| Dnes ráno z doposiaľ nezistených príčin vodič (64), ktorý krátko po 05.30 hodine viedol...

Upozorňujeme na obmedzenia v poskytovaní služieb OÚ Žiar nad Hronom 17. a 18. júla

MV SR |MM|  V týchto dňoch z dôvodu plánovaných prác na distribučnej sústave je nevyhnutná odstávka elektriny od...

Polícia obvinila muža, ktorý onanoval v kostole

KR PZ Žilina |MM| Vo štvrtok (4. júla) poobede sa mal 59 ročný muž dopustiť hrubej neslušnosti pri...

44-ročný vodič skončil mimo cestu. Dôvod bola rýchla jazda s viac ako 2 promile alkoholu

KR PZ Banská Bystrica |MM|  K dopravnej nehode boli zvolenskí policajti, privolaní v pondelok (8.7) v neskorých večerných...

Vodiči pozor na obmedzenie na diaľnici D4!

KR PZ Bratislava |MM|   Upozorňujeme vodičov, že zajtra 12.07.2024 do nedele 14.07.2024 bude realizovaná oprava vozovky Lužného...

V piatok napoludnie preskúšame sieť sirén civilnej ochrany

MV SR |MM|  V piatok 12. júla 2024 o 12. hodine bude v zmysle zákona č. 42/ 1994...

Slovenskí policajti pomôžu zabezpečiť verejný poriadok počas letnej olympiády v Paríži

MV SR |MM|  Slovensko v stredu 10. júla 2024 vyslalo do Francúzska prvých troch príslušníkov Policajného zboru z...

Čelná zrážka dvoch vozidiel pri Snine

KR PZ Prešov |MM|  Včera (11.07.2024) v doobedňajších hodinách medzi obcou Zemplínske Hámre a mestom Snina došlo k...

Tragédia v Monkovej doline. Zosuv pôdy si vyžiadal dve obete

KR PZ Prešov |MM|  Včera (11.07.2024) v popoludňajších hodinách došlo v Monkovej doline – Belianske Tatry k zrúteniu...