ISSN 1338-032X

Prezidentka vymenovala novú vládu Roberta Fica

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 25. októbra 2023 novú vládu Roberta Fica. 

V príhovore pred novými ministerkami a ministrami zdôraznila, že základný zákon nášho štátu jej ukladá, aby svojím rozhodovaním zabezpečovala riadny chod ústavných orgánov. „V parlamentných voľbách občania Slovenskej republiky demokratickým spôsobom vyjadrili svoju vôľu. Mojou úlohou je rešpektovať výsledok volieb a vymenovať vládu, ktorá splní podmienky pre riadne fungovanie. Tento moment dnes nastal a preto som vás vymenovala do funkcií členov novej vlády.“

Prezidentka pripomenula, že vláda, ktorá vzišla z volieb roku 2020 skončila predčasnými voľbami, ale problémy a úlohy, ktorým posledné vlády čelili sa voľbami neskončili. „Aj vaša vláda bude musieť hľadať uspokojivé riešenie na vysoké ceny energií. Rovnako ako predchádzajúce vlády budete stáť pred úlohou zlepšenia udržateľnosti verejných financií zároveň s udržaním sociálnych štandardov, zlepšenia výkonnosti ekonomiky a zvyšovania životnej úrovne našich občanov. Bude potrebné zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, úroveň školstva, zabezpečiť stabilitu financovania samospráv, aj plnenie míľnikov Plánu obnovy.“

Prezidentka v tejto súvislosti uvítala jasné uistenie, že za kontinuitu považuje nová vláda naše členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. „Čím silnejšie a stabilnejšie našim pričinením tieto organizácie budú, tým viac z ich členstva bude profitovať aj Slovensko. Verím tiež, že budete pokračovať v dobrej susedskej politike, a to nielen voči našim južným, západným a severným susedom ale aj voči nášmu ťažko skúšanému východnému susedovi.“

Zároveň pred novými ministerkami a ministrami zdôraznila, že nepreberajú iba moc, ale najmä zodpovednosť za republiku a jej obyvateľov. „Preberáte vládu nad Slovenskou republikou v 30 roku jej samostatného fungovania, teda po 30 rokoch nášho spoločného úsilia o budovanie štátu. Spoločného úsilia vlád pred vami, súkromného sektora, občianskej spoločnosti. Ide o spoločné dielo nás všetkých. Až na malé výnimky ste tu predstavitelia vlády s bohatými politickými skúsenosťami a zreteľným životným príbehom. Históriu tejto vlády však začínate tvoriť dnes a je len na vás, aký príbeh jej svojimi krokmi a rozhodnutiami napíšete. Nepochybujem, že ako predstavitelia politických strán dokážete osloviť a reprezentovať svojich voličov. Veď práve vďaka tomu ste dosiahli také volebné výsledky, ktoré vám umožnili zostaviť vládu. Vláda je tu však pre viac ako 5 miliónov občanov a je potrebné ukázať, že máte záujem zastupovať a reprezentovať všetkých. Dôležité je preto aj jasné uistenie, že v dôstojnosti a právach sú si rovní aj príslušníci menšín a že výkon spravodlivosti má mať plynulý priechod. Lebo ochrana demokracie a spoločenský zmier ďaleko presahujú horizonty volieb aj volebných cyklov a prevyšujú našu rozdielnosť.“

Na záver prezidenta skonštatovala, že sme sa dostali do situácie hlbokej nedôvery v spoločnosti. „Nech by som dnes menovala akúkoľvek vládu, časť občanov by bola nielen sklamaných, ale dokonca v obavách z toho, čo bude. Ale je to zároveň aj príležitosť lebo to, čo veľmi potrebujeme, je posilnenie spoločenskej súdržnosti. Nehovorím o naivnom súhlase alebo neúprimnej zhode. K demokracii rozdieľnosti patria. Hovorím o príležitosti svojou komunikáciou a svojimi krokmi prispievať k vzájomnému rešpektu a profesionálnej spolupráci.“

 

zdroj: prezident.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Výzva pre vodičov! Prispôsobte jazdu počasiu a stavu vozovky

KR PZ Trnava |MM| Upozorňujeme vodičov, že najmä v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec a na Záhorí v okresoch...

Medzinárodný deň proti násiliu páchaného na ženách

MŠVVŠ SR |MM| Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáša Druckera je nevyhnutné zintenzívniť prevenciu a...

MIRRI SR: Pridávame sa k medzinárodnej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách

MIRRI |MM|  Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia je ústredná téma medzinárodnej konferencie a stretnutia...

Športové organizácie i samospráva sa môžu uchádzať o financie na rozvoj športovej infraštruktúry

MŠVVŠ SR |MM| Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v rámci celého Slovenska, ale aj modernizácia a rekonštrukcia už existujúcej...