ISSN 1338-032X

Zmeny v tlačivách k dani z príjmov

FS SR |MM| Finančná správa prináša zoznam hlavných zmien v tlačivách k dani z príjmu. Týkajú sa bonusu na vyživované dieťa, bonusu na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie, odpočtu daňovej straty, nezdaniteľnej časti základu dane a novinkou za zdaňovacie obdobie 2023 je možnosť uplatniť si daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky z úveru na bývanie. Vzory tlačív daňových priznaní určuje ministerstvo financií a sú zverejnené na jeho webovom sídle, ako aj na portáli FS s vyznačením dátumu uverejnenia.

Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, ktorým je aj zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej „len ZDP„) alebo ten, koho správca dane na to vyzve. ZDP ďalej upravuje, ktorým daňovníkom, v akej lehote a za akých podmienok vzniká povinnosť podať daňové priznanie.

Na účely zdanenia príjmov fyzických osôb sa používajú dve tlačivá:

– Daňové priznanie typ A – určené pre daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy len zo závislej činnosti teda z pracovného pomeru.

 – Daňové priznanie typ B – určené pre daňovníkov dosahujúcich príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, kapitálové príjmy alebo ostatné príjmy.

Zmeny v tlačive DP FO typ A, resp. DP FO typ B:

  • Pri uplatnení nároku na daňový bonus na vyživované dieťa (ďalej len „daňový bonus“) platí, že ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá dostatočný základ dane  na uplatnenie si celého nároku daňového bonusu, môže si pri podaní daňového priznania navýšiť vymedzený základ dane na účely výpočtu výšky nároku na daňový bonus o vymedzený základ dane druhej oprávnenej osoby / manželky alebo manžela/  a z takto navýšeného základu dane si uplatniť nárok na daňový bonus. Ak druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu len časť roka, navýši sa základ dane  len o  pomernú časť druhej oprávnenej osoby podľa počtu mesiacov, na začiatku ktorých druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu.

V tejto súvislosti boli doplnené, resp. upravené  riadky 32, 32a a 56a DP FO typ A, resp. riadky 34, 34a a 116a DP FO typ B.

  • Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie a za podmienky splnenia všetkých zákonných podmienok na jeho uplatnenie. Vzhľadom na to, že rok 2023 môže byť prvýkrát rokom, v ktorom uplynie päťročná lehota na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky, doplnilo sa v riadku 33 DP FO typ A, resp. v riadku 35 DP FO typ B nové pole „Dátum začatia úročenia úveru“, pričom tento dátum daňovník vyplní vždy, ak uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky.

 

  • Nadväzne na posun rokov v súvislosti s uplatňovaním odpočtu daňovej straty prišlo k zmenám na  riadkoch resp. stĺpcoch 47 až 55 DP FO typ B. V DP FO Typ B môže daňovník umorovať daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie roku 2019 až 2022.

 

  • V súvislosti so zmenou v zákone o dani z príjmov umožňujúcou uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane nielen preukázateľne zaplatené príspevky nadoplnkové dôchodkové sporenie, ale aj preukázateľne zaplatené príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt bol doplnený riadok 42 DP FO typ A, resp. riadok 75 DP FO typ B).

 

  • Za zdaňovacie obdobie roku 2023 má daňovník možnosť uplatniť si daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky z úveru na bývanie. Tento daňový bonus si môže daňovník uplatniť len za predpokladu splnenia zákonných podmienok a to  len vtedy, ak neuplatní nárok na daňový bonus na zaplatené úroky  podľa § 33a ZDP v znení účinnom do 31.12.2023.

Daňovník, ktorý bude podávať DP FO, si nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky uplatní v IX. oddiele „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“ DP FO typ A, resp. v XIII. oddiele „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“ DP FO typ B. Sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky uvedie na riadku 63 DP FO typ A, resp. na riadku 123 DP FO typ B. Daňovník IV. oddiel „Údaje na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky (§ 33a zákona) DP FO typ A, resp. DP FO typ B daňovník nevypĺňa.

daňové priznanie k dani z príjmov Právnických osôb, ktoré budú podávať  daňovníci v roku 2024 sa vzor tlačiva nemení – vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby z roku 2022 č. MF/016108/2022-721 zostáva naďalej v platnosti.

Daňové povinnosti si vedia v súčasnosti vybaviť klienti aj z pohodlia domova. S finančnou správou môže komunikovať elektronicky každý, teda aj fyzické osoby, ktoré nemajú povinnosť elektronickej komunikácie s FS. Potrebné je sa registrovať na portáli finančnej správy. K registrácii a následnej autorizácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Všetky dôležité informácie nájdu občania na PFS v časti Elektronická komunikácia. Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní. Posledný deň na podanie daňového priznanie je 2. apríl 2024.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Dvom osobám po útoku medveďom letel na pomoc záchranársky vrtuľník

ATE |MM|  Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Banskej Bystrice bola dnes popoludní vyslaná do okresu Detva, kde v oblasti...

Zuzana Čaputová: „Atmosféra na Slovensku je aj po voľbách poznačená nenávisťou“

"Zastavme to prosím skôr, ako sa nám to vymykne spod kontroly. Nie je v poriadku útočiť na dôstojnosť človeka...

Falošná policajtka strašila seniorku „zlými“ Ukrajincami. Tá jej uverila, peniaze a cennosti hodila do smetiaku

Predvčerom dopoludnia neznáma žena telefonicky kontaktovala seniorku, ktorej povedala, že je z kriminálnej polície. Seniorke uviedla, že po obci...

Na D1 pri Považskej Bystrici obnovíme mostné závery

NDS |MM| Národná diaľničná spoločnosť zabezpečí počas niekoľkotýždňových prác komplexnú výmenu mostných záverov na takmer pol kilometrovom moste...

Bankomatoví zlodeji už čelia obvineniu

KR PZ Trenčín |MM|  Tento týždeň došlo v našom kraji až k dvom pokusom vykradnúť bankomat. Prvý prípad...

Do novej vozovky na východnej R4 investujeme vyše 700-tisíc eur

NDS |MM|  Národná diaľničná spoločnosť zrenovuje povrch vozovky na rýchlostnej ceste R4 za Košicami, v blízkosti štátnej hranice...

Na podporu zdravotníckych zariadení v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti smeruje takmer 6 miliónov eur

MIRRI |MM| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo 5. apríla 2024 výzvu s názvom Podpora v...

D1 pred zjazdom Hendrichovce je spojazdnená v smere na Prešov

NDS |MM|  Časť dopadov masívneho požiaru na D1 Prešov – Poprad sa včera podarilo odstrániť. Od večerných hodín...

Umenie pre školy: Škola v galérii

GUS |MM| Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravila špeciálnu programovú ponuku pre základné a stredné...

Synovi oznámil, že plánuje jeho matku zabiť

KR PZ Trenčín |MM|  Polícia v Dubnici nad Váhom zadržala muža, ktorý sa vyhrážal bývalej manželke zabitím. Na základe...

Čadca: využitie dronu pri plynulosti cestnej premávky – VIDEO

KR PZ Žilina |MM| Policajti Okresného dopravného inšpektorátu  OR PZ v Čadci v rámci výkonu dohľadu nad cestnou...

Povinnosti pre dovozcov k zavedeniu uhlíkového cla

FN SR |MM| Do 30. apríla majú dovozcovia povinnosť predložiť správu obsahujúcu informácie za obdobie skončeného štvrťroka (január...