ISSN 1338-032X

Ministerstvo práce pokračuje v reforme sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti

MPSVR SR |MM| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aktívne  plní Národnú stratégiu deinštitucionalizácie (DI) systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. Záväzok Vlády SR z apríla 2021 približujú každoročné správy rezortu práce, ktoré informujú o pokroku pri dosahovaní 10 strednodobých cieľov stratégie do roku 2025. Aktuálnu správu plnenia tejto národnej stratégie za rok 2023 vzala Vláda SR na vedomie dňa 8. mája.

K hlavným cieľom Národnej stratégie DI patrí prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Dôležitou súčasťou deinštitucionalizácie sú reformy definované v Pláne obnovy a odolnosti SR (POO). Zahrňujú reformu financovania, posudkovej činnosti a dohľadu nad sociálnou starostlivosťou, ako aj investície do komunitných sociálnych služieb.

Plán obnovy zároveň nadväzuje na Stratégiu dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike.  Vzhľadom na starnutie našej populácie, zdôrazňuje potrebu koordinovaného a funkčného systému sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Reformy v oblasti financovania a posudkovej činnosti sú kľúčom k zabezpečeniu kvalitnej a dostupnej podpory pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Ministerstvo práce aktívne komunikuje so zúčastnenými stranami a pripravuje legislatívu na realizáciu potrebných zmien.

Okrem reforiem sa v rámci Plánu obnovy realizuje aj investícia s cieľom navýšenia kapacít zariadení komunitného typu. Umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do zariadení poskytujúcich ambulantné sociálne služby, nízkokapacitných pobytových sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest a sociálno-zdravotných nízkokapacitných zariadení s kapacitou do 30 miest. V súčasnosti sú pre tento zámer vyhlásené dve výzvy, a to: Výzva na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti a Výzva na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti.

Ďalšou prioritnou skupinou v rámci Národnej stratégie deinštitucionalizácie (DI) sú osoby so zdravotným postihnutím (ŤZP), pričom podpora ich sociálneho začlenenia a zlepšenie ich životnej situácie sa uskutočňuje aj prostredníctvom projektového financovania z fondu ESF+.

V prípade detí v náhradnej starostlivosti, vrátane tých umiestnených v centrách pre deti a rodiny (CDR), sa medzi strednodobé ciele zaraďuje zníženie počtu detí umiestnených v CDR na základe rozhodnutia súdu v prospech komunitných riešení. Cieľom je tiež zlepšenie kvality poskytovanej starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením. Tieto opatrenia zahŕňajú odstraňovanie bariér v objektoch, nákup zdravotníckych pomôcok na podporu starostlivosti v CDR a podporu profesionálnych náhradných rodín.

Ministerstvo práce reformou sleduje aj zvýšenie profesionality v oblasti výkonu sociálnych vecí a rodiny, vrátane vzdelávania zamestnancov a podpory profesionálnych náhradných rodičov. Zároveň sa snaží zlepšiť povedomie o právach zraniteľných osôb prostredníctvom rôznych aktivít a projektov.

Ďalšie podrobnosti k deinštitucionalizácii sociálnych služieb nájdete na stránke ministerstva práce.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Minister Raši po stretnutí s podpredsedom vlády ČR Bartošom: Napriek silným slovám českej vlády pred prezidentskými voľbami medzivládna spolupráca funguje

MIRRI |MM|  Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši dnes v Prahe podpísal spoločnú deklaráciu k budúcnosti...

Nevodič, alkohol, 2 krát zákaz činnosti

KR PZ Žilina |MM|   Dňa 12.5.2024 pred polnocou hliadka z Obvodného oddelenia PZ Žilina-okolie v obci Teplička nad...

Školstvo čakajú ďalšie významné zlepšenia vo financovaní podporných opatrení pre deti a žiakov

MŠVVM SR |MM| V nadchádzajúcom školskom roku 2024/2025 rezort školstva zvýši finančné prostriedky určené na pomoc a podporu...

Ostrovy života chránia našu biodiverzitu

SAŽP |MM| Biologická rozmanitosť na Slovensku sa vzhľadom na pestrú škálu biotopov vyznačuje vysokým počtom druhov rastlín a...

S Talianskom máme dohodu o spolupráci v boji proti medzinárodnému zločinu

MV SR |MM| Medzivládnu dohodu podpísal v stredu 8. mája 2024 minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s ministrom...

„Schytala“ to zastávka mestskej hromadnej dopravy

KR PZ Bratislava |MM|  Policajti piateho bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti poškodenia zastávky mestskej hromadnej dopravy, ku ktorému došlo...

Tragédia na východe: Vodič auta neprežil zrážku s nákladiakom

KR PZ Prešov |MM|  Na ceste z Vranova na Topľou na Majerovce k zrážke nákladného auta, ktoré šoféroval...

Skvalitňujeme vzdelávanie na školách prostredníctvom podpory budovania kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti

MIRRI |MM| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v rámci realizácie Plánu obnovy a odolnosti...

Až 19 hasičov z niekoľkých hasičských jednotiek likvidovalo požiar zváračskej dielne v obci Bojničky

KR HaZZ Trnava |MM|  Včera (13. máj 2024) po 17-tej hodine bol spozorovaný požiar zváračskej dielne v priemyselnej...

Poberáte penziu? V decembri dostanete nový plnohodnotný 13. dôchodok. Starobní dôchodcovia si prilepšia o 606,30 Eur

Sociálna poisťovňa |MM|  Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok vo vyššej sume...

Zrážka kamiónu s osobným vlakom, druhý kamión skončil v priekope

VODIČI POZOR ! KR PZ Trnava |MM| Most a cesta I. triedy je, pri obci Medveďov, dôvodu odstraňovania havarovaného...

Výstava diel Alfonsa Muchu na Kúpeľnom ostrove predstavuje svetoznámeho maliara ako geniálneho fotografa

TT SK |MM| Nadácia Mucha pripravila na rok 2024 šesťdielnu výstavu s názvom Mucha a fotografia: Osobná vízia, ktorá...