ISSN 1338-032X

Rezort školstva sa zúčastní slávnostného podujatia pri príležitosti 30. výročia členstva Slovenskej republiky v CERN-e

MŠVVŠ SR |MM|  Už tri desaťročia spolupracujú slovenskí fyzici na projektoch Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN). Pri tejto príležitosti organizuje MŠVVaŠ SR spolu s Výborom pre spoluprácu SR s CERN, pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej slávnostné zasadnutie dňa 27.6.2023 vo Vedeckom Parku UK v Mlynskej doline v Bratislave, za účasti zástupcov rezortu školstva a zahraničných vecí, riaditeľky pre medzinárodné vzťahy CERN-u, hostí z Českej republiky, ako aj komunity vedcov a študentov spolupracujúcich s CERN-om.

CERN je najvýznamnejšia medzinárodná vládna organizácia v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty, čo potvrdil objav Higgsovho bozónu v minulom desaťročí. CERN je okrem toho vzorom medzinárodnej mierovej spolupráce na vedeckom poli, motorom vývoja nových technológií a ich transferu do členských krajín a školiacim centrom mladej generácie.

„Členstvo Slovenskej republiky v CERN-e je významným potvrdením kvality nášho výskumu, úrovne našich vedcov a pracovísk v oblasti fyziky vysokých energií. Za uplynulých 30 rokov si slovenskí vedci a študenti vybudovali vysoké renomé v medzinárodnej konkurencii, prispeli k významným vedeckým objavom a ich vklad je porovnateľný s viacerými väčšími krajinami,“ uvádza štátny tajomník  rezortu školstva, vedy, výskumu a športu SR Michal Fedák.

Výchova študentov mnohých zameraní v CERN-e (fyzika, elektronika, IT) im otvára dvere do najvýznamnejších fyzikálnych laboratórií sveta či špičkových firiem. Okrem študentov využívajú možnosti CERN-u aj učitelia fyziky na oboznámenie sa s najnovšími experimentálnymi zariadeniami.

Na stretnutí v Bratislave budú pripomenuté hlavné míľniky nášho členstva v CERN-e a predstavené výhody členstva pre našu vedu, ekonomiku a spoločnosť. Stretnutiu bude predchádzať dopoludňajší program pre stredoškolákov na FMFI UK, ktorý zahŕňa prednášky, virtuálnu návštevu experimentu ATLAS, stavbu hmlových komôr a pozorovanie častíc kozmického žiarenia.

Transfer špičkových technológií z CERN-u do SR umožňuje zapojenie našich špecialistov a ich expertízu v nových technológiách vyvíjaných v CERN-e v oblasti elektroniky, fyziky kovov, kryogenike, vývoji medicínskych detektorov, supravodivých magnetov, počítačových sietí, aplikáciách umelej inteligencie. Následne prispievajú k zvyšovaniu technologickej úrovne našich firiem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Medzinárodný deň proti násiliu páchaného na ženách

MŠVVŠ SR |MM| Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáša Druckera je nevyhnutné zintenzívniť prevenciu a...

MIRRI SR: Pridávame sa k medzinárodnej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách

MIRRI |MM|  Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia je ústredná téma medzinárodnej konferencie a stretnutia...

Športové organizácie i samospráva sa môžu uchádzať o financie na rozvoj športovej infraštruktúry

MŠVVŠ SR |MM| Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v rámci celého Slovenska, ale aj modernizácia a rekonštrukcia už existujúcej...

Enviropolícia žiada o pomoc pri identifikácii osôb, ktoré neoprávnene jazdili v Súľovských vrchoch – VIDEO

Prezídium PZ SR |MM|  Enviropolicajti oddelenia Žilina odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK Prezídia PZ žiadajú...