ISSN 1338-032X

Školstvo

Rezort školstva spúšťa projekt Digitálnej Infraštruktúry

MŠVVM SR |MM| Ministerstvo školstva pripravuje kroky na modernizáciu interných sietí, optimalizáciu služieb či transparentnú súťaž o dodávateľov. Cieľom je modernizovať, zefektívniť a posilniť digitálnu podporu vzdelávania na základných...

Ministerstvo navrhlo zákaz používania mobilov na základných školách

MŠVVM SR |MM| Rezort školstva navrhol zákaz používania mobilných telefónov na základných školách. Reaguje tým na alarmujúce informácie...

Róbert Zsembera: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je jedným z najvýznamnejších regionálnych aktérov v oblasti vzdelávania, vedy či kultúry

MŠVVM SR |MM| Univerzita sa v roku 2020 umiestnila na 4. mieste medzi slovenskými univerzitami a vysokými školami...

Novely vysokoškolských zákonov menia prístup k tehotným študentkám aj úpravy inauguračných a habilitačných konaní

MŠVVM SR |MM|  Predkladané novely vysokoškolských zákonov lepšie prihliadajú na potreby študentiek a študentov a upravujú odpustenie školného...

UPJŠ zorganizovala veľkonočnú zbierku trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi

UPJŠ Košice |MM| Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) odovzdala vo štvrtok 28. marca 2024 riaditeľovi neziskovej...

Študuj doma a získaš až 16 500 eur. Ministerstvo školstva predstavilo nové kroky na podporu štúdia na Slovensku

MŠVVM SR |MM| Ministerstvo školstva oznámilo ďalšie kroky na podporu vysokoškolského vzdelávania a zvýšenie atraktivity slovenských škôl pre domácich študentov. V rámci štipendijnej schémy...

Ekonomická univerzita v Bratislave sa prostredníctvom infraštruktúrnej zmeny mení na jednu z najmodernejších univerzít na Slovensku

MŠVVM SR |MM| V rámci konzorcia so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave získajú univerzity cez výzvu rezortu školstva takmer 50 miliónov eur. Univerzita sa...

Rezort školstva poskytne štipendium 16 500 eur tým študentom, ktorí sa rozhodnú študovať v odboroch, ktoré trh práce výrazne potrebuje

MŠVVM SR |MM| Študentky a študenti môžu na štúdium na vysokej škole získať až 16 500 eur na 3 roky. Dôležité je, aby sa...

Ministerstvo školstva podporuje odborné vzdelávanie a prepojenie s trhom práce. Projekty sú zamerané na Banskobystrický a Prešovský kraj

MŠVVM SR |MM|  Rezort školstva sa kontinuálne venuje prepojeniu vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce na stredných odborných školách. V rámci Programu Slovensko tak...

ALMA MATER 2024 pokračuje v Trenčíne a Banskej Bystrici

MŠVVM SR |MM|  Podujatie ALMA MATER 2024 – miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu pokračuje tento týždeň v Trenčíne a Banskej Bystrici. So zástupcami slovenských vysokých...

Ministerstvo školstva zverejňuje interaktívnu mapu základných škôl, ktoré začnú učiť od septembra 2024 po novom

MŠVVŠ SR |MM|  Podľa nového vzdelávacieho programu vyučuje svojich prvákov a prváčky aktuálne už 39 základných škôl. Od septembra 2024 sa táto vlna inovácií...

Župné stredné školy ponúkajú 3.900 miest pre nových študentov, prihlášky je možné podať do 20. marca

TT SK |MM|  Trnavský samosprávny kraj zriaďuje 44 stredných škôl, ktoré v školskom roku 2024/2025 otvoria 3.907 miest pre nových študentov. Župa záujemcov o...

Alarmujúci stav reedukačných centier si vyžiadal okamžité riešenia: Odstránených bolo mnoho nedostatkov, naplánované sú systémové zmeny

MŠVVM SR |MM|  Súčasný stav reedukačných centier je alarmujúci a preto si vyžaduje okamžité riešenia. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR už aplikovalo...

Maturitný týždeň odštartovaný: Minister školstva zaželal študentom a študentkám úspešné skúšky osobne na škole, ktorú navštevoval

MŠVVM SR |MM| Maturitné skúšky na stredných školách odštartovali. Študentom a študentkám 4. ročníka na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej zaželal úspešné zvládnutie písomnej časti...

Kto bude Slovensko reprezentovať v Saudskej Arábii na olympiáde v chémii?

MŠVVM SR |MM|  Rozhodne sa v týchto dňoch na Celoštátnom kole Chemickej olympiády v Bratislave Slovenskí študenti stredných škôl sa už roky opakovane vracajú z  Medzinárodnej...

Ministerstvo školstva v tomto roku zdvojnásobilo finančnú podporu olympiád

MŠVVM SR |MM| Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zvýšilo v roku 2024 podporu predmetových súťaží a olympiád takmer dvojnásobne. Vyššie výdavky slúžia na podporu a rozvoj...

Nasledujúce dva týždne sa bude testovať: Stredné školy čaká písomná maturita a základné školy Testovanie 9

MŠVVM SR |MM|  Spolu 688 stredných škôl čakajú v dňoch 12. až 15. marca 2024 písomné maturity. Vyše 41-tisíc maturantov tak absolvuje písomné skúšky...

Historický moment pre slovenské vysoké školstvo

MŠVVM SR |MM| V  týchto chvíľach sa v austrálskom Perthe „píše nová kapitola“ pre slovenské vysoké školstvo. Vôbec po prvýkrát sa na medzinárodnom veľtrhu...

Generálnym riaditeľom NIVaM je od 1. marca 2024 Martin Bodis

MŠVVM SR |MM| S účinnosťou od 1. marca 2024 vymenoval Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR) nového generálneho riaditeľa...

Osem slovenských vysokých škôl si vytvorením konzorcií prerozdelí 120 miliónov eur

MŠVVM SR |MM|  Peniaze budú môcť vysoké školy použiť na modernizáciu a budovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej či ubytovacej infraštruktúry. Prostredníctvom výzvy mohli vysoké školy...

ALMA MATER 2024 – miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu

MŠVVM SR |MM| Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripravilo unikátny projekt mini-veľtrhov vysokých škôl. Maturanti tak budú môcť v každom krajskom meste...

Rezort školstva prichádza so stratégiou, ktorá pomôže zlepšiť duševné zdravie detí a mládeže

MŠVVM SR |MM|  Pre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR je vytváranie bezpečného a zdravého prostredia na školách kľúčové. Rezort preto prináša konkrétne...

Jediná výstava orchideí na Slovensku už čoskoro začne v Botanickej záhrade UPJŠ

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach |MM|  Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) pripravila pre verejnosť ďalšiu...

Róbert Zsembera: Trnavská univerzita v Trnave si uvedomuje dôležitosť duševného zdravia. Ako jedna z prvých zriadila na škole psychologickú ambulanciu

MŠVVM SR |MM|  Ponuka kvalitných študijných programov, učenie orientované na študenta či inklúzia a podpora študentov so špecifickými potrebami. Tým sa môže pochváliť univerzita...

Dáta ministerstva školstva prinášajú detailný pohľad na výkonnosť verejných vysokých škôl

MŠ VVM SR |MM| Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky spúšťa webovú stránku s merateľnými ukazovateľmi výkonnosti verejných vysokých škôl na Slovensku....

Právnická fakulta UPJŠ v spolupráci s mestom Košice opätovne otvára Študentskú právnu poradňu

Mgr. Laura Hoľanová/ tačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach |MM|  Prostredníctvom Študentskej právnej poradne majú občania mesta Košice možnosť získať bezplatnú právnu analýzu...

Odštartovala súťaž Vráťme knihy do škôl, ktorá motivuje deti čítať aj písať

TT SK |MM|  Od 15. februára sa môžu materské, základné a stredné školy na celom Slovensku zapojiť do 12. ročníka obľúbenej čitateľskej súťaže Vráťme knihy...

Výchova umením: Ponukový list pre školy pre II. polrok 2023/2024

GUS |MM| Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravila programovú ponuku pre školy pre II. polrok školského roka, február – jún 2024. VÝCHOVA...

Bezpečnosť na vysokých školách sa posúva do ďalšej fázy

MŠVVVM SR |MM|  Prvá štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská a štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Róbert Zsembera sa...

#ĎakujemeSlovensko: Školu v Galante zdobí maľba ukrajinskej umelkyne. Ukrajinské komunity sa spojili, aby sa poďakovali Slovákom za prijatie a solidaritu.

TT SK  |MM|   Od pondelka 5. februára zdobí vestibul strednej školy v Galante obraz ukrajinskej umelkyne Tetiany Matiikiv. Iniciatíva #ĎakujemeSlovensko pokračuje v sérii podujatí...

Ministerstvo vnútra podniká konkrétne kroky pre bezpečnosť v školách – začalo sa školenie policajtov prvého kontaktu

MV SR |MM|  Na Akadémii Policajného zboru v Bratislave odštartoval v stredu 31. januára 2024 vzdelávací cyklus v rámci projektu „Ochrana mäkkých cieľov“. Ide...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa mení na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

MŠVVŠ SR |MM|  Od 1. februára 2024 sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR mení na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Tento...

Žiačky a žiaci základných a stredných škôl bilancujú dosiahnuté výsledky. Polročné hodnotenie dostane viac ako 723-tisíc školáčok a školákov

MŠVVŠ SR |MM|  Prvý polrok školského roka 2023/2024 ukončia žiačky a žiačky základných a stredných škôl polročným hodnotením. Polročné výpisy hodnotenií dostane 508 480...

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pozýva na fakultné Dni otvorených dverí

Vedenie UPJŠ v Košiciach Vás pozýva na dni otvorených dverí, ktoré počas februára pripravujú fakulty a ústav Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. DOD Prírodovedeckej...

Už v najbližšom akademickom roku sa zvýši počet medikov o 150. Rezort školstva, zdravotníctva a slovenské univerzity začali spoločne riešiť nedostatok lekárov

MŠVVŠ SR |MM|  Od budúceho akademického roka príjmu lekárske fakulty na Slovensku navyše 150 študentov a študentiek medicíny. Je to prvý krok pri plnení...