ISSN 1338-032X

Parlament schválil novelu zákona, ktorá umožní zachrániť eurofondové projekty

MIRRI |MM| Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila dve novely zákonov z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Legislatívne zmeny uľahčia financovanie eurofondových projektov  a projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a taktiež umožnia zlepšenie digitálnych služieb štátu pre občanov a podnikateľov.

„Fázovanie projektov je dôležitým opatrení, ktoré sme prijali na záchranu eurofondov v dobiehajúcom programovom období. Vďaka našej novele bude možné dokončenie projektov, ktoré sa nestihnú celé zrealizovať do konca tohto roka, financovať z nových eurofondov z Programu Slovensko. Zabránime tak prepadnutiu významnej časti starých eurofondov a zachránime projekty, od ktorých by inak prijímatelia museli odstúpiť,“ povedal minister investícií Peter Balík.

Najväčšou zmenou, ktorú prináša novela, je možnosť priameho zazmluvnenia – pre dofinancovanie už predtým zazmluvnených projektov nebude  potrebné nanovo vyhlasovať výzvy. „Proces fázovania sa tak zjednoduší a zrýchli,“ uviedol minister Balík. Po novom poskytovateľ nebude musieť vyhlasovať výzvu a prijímateľ nebude musieť predkladať žiadosť – prebehne iba jednoduché posúdenie administratívnych podmienok v zmysle nariadenia.

Ďalšou novelou, ktorú dnes schválil parlament, je novela zákona o informačných technológiách verejnej správy. Hlasovalo za ňu 124 zo 136 prítomných poslancov.  Táto novela z dielne MIRRI SR pripravuje posun v automatizácii komunikácie občana so štátom. Uľahčí sa digitalizácia životných situácií – novela úradom (ministerstvám, Generálnej prokuratúre SR, NKÚ, zdravotným poisťovniam a pod.) ukladá povinnosť vzájomne si pri ich zabezpečovaní poskytovať súčinnosť ako aj poskytovať MIRRI SR údaje o stave spracovávaných podaní občanov a pod. Ministerstvo informatizácie bude proces medzirezortnej spolupráce pri životných situáciách usmerňovať a koordinovať. Zavedie sa taktiež pre občanov aj podnikateľov možnosť automatizovaného sprístupnenia údajov, ktoré o nich eviduje štát vo svojich informačných systémoch, ako aj informácie o ich využívaní.

Okrem iného sa ruší poplatok za navýšenie kapacity elektronickej štátnej schránky na portáli Slovensko.sk, ktorú využívajú statisíce podnikateľov aj občanov. Za zvýšenie kapacity schránky o 1 GB museli užívatelia doteraz platiť poplatok 10 eur ročne. Odteraz bude veľkosť schránky používateľa automaticky daná dostupnou kapacitou portálu slovensko.sk, čím sa posúva používateľský zážitok schránky bližšie k populárnym poskytovateľom e-mailových služieb. „Naším cieľom je, aby digitálne služby pre občanov boli moderné, jednoduché a bez byrokracie. Touto novelou posilňujeme v informatizácii štátu,“ dodal minister informatizácie Balík.

Novela zákona č. 95/2019 okrem toho zjednocuje a upravuje postup pri riešení a nahlasovaní incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pre všetky orgány verejnej správy sa upresnia a sprehľadnia povinnosti a zavedú sa pravidlá s dôrazom na prevenciu pred vznikom kybernetických incidentov.

Taktiež zvyšuje dôraz na už existujúce povinnosti používať jednotný dizajn pre webové sídla verejnej správy a tiež povinný postup pri elektronizácii služieb. Po novom na vytváranie mobilných aplikácií pri určených inštitúciách bude dohliadať MIRRI SR.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Medzinárodný deň proti násiliu páchaného na ženách

MŠVVŠ SR |MM| Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáša Druckera je nevyhnutné zintenzívniť prevenciu a...

MIRRI SR: Pridávame sa k medzinárodnej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách

MIRRI |MM|  Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia je ústredná téma medzinárodnej konferencie a stretnutia...

Športové organizácie i samospráva sa môžu uchádzať o financie na rozvoj športovej infraštruktúry

MŠVVŠ SR |MM| Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v rámci celého Slovenska, ale aj modernizácia a rekonštrukcia už existujúcej...

Enviropolícia žiada o pomoc pri identifikácii osôb, ktoré neoprávnene jazdili v Súľovských vrchoch – VIDEO

Prezídium PZ SR |MM|  Enviropolicajti oddelenia Žilina odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK Prezídia PZ žiadajú...